DSC_1580De vraag die op tafel lag: Gaat het voorstel voor een Haalbaarheidsonderzoek Energielandschappen, kosten € 75.000 wel of niet door de Raad gesteund worden?. De Vermeerzaal op de eerste etage van het Stadhuis was de plaats waar insprekers en belangstellenden werden verwelkomt door  Voorzitter dhr. D. Hamersveld voor de bespreking in De Ronde. De insprekers waren; dhr. F. Gaal – gebruikmakend van zijn burgerrecht, dhr. H. Kursten –Energielokaal, dhr. J. Bijvank –VDH (Vereniging Dorpsbelangen Hoogland), dhr. D. Kramer –Duurzaam Soesterkwartier en dhr. H. Wesselingh –Hoevelaken bereikbaar.

De plannen: een windmolen op de Isselt, meerdere windmolens bij knooppunt Hoevelaken, zonnepanelen in weilanden in Hoogland West. Waarom er een haalbaarheidsonderzoek gedaan zou moeten worden? Omdat er gekeken moet worden naar de effecten die dergelijke plaatsingen tot gevolg zouden hebben, zowel het uiterlijk/ zichtveld en als geluidseffecten en past het in de tot nu toe liggende plannen. En hoe zit het met andere langere termijn zaken.

De heer Wesselingh mocht de aftrap doen. Geen windmolensDSC_1591 alstublieft bij knooppunt Hoevelaken, was het eerste dat hij vroeg. Om verder te gaan met “de meeste dagen van het jaar ligt Hoevelaken al onder de rook/uitlaatgassen en het geluid van het knooppunt”. De gevolgen voor inwoners van Hoevelaken zouden nog meer geluid met zich meebrengen en daar zitten ze zeker niet op te wachten. Het zou fijn zijn als Amersfoort zich goede buur toont in deze en daarmee ook denkt aan Hoevelaken als goede buur, waarmee je toch beter goede vrienden blijft, zeker met het oog op de langere termijn.

De vraag aan de Raad was of in het haalbaarheidsonderzoek ook aan de buren gedacht kan worden. Hierna werd even gesproken over hoog en laag frequent geluid en wel of niet hoorbaar. Blijft overeind staan dat het klappen van de wieken hoorbaar is en bovenop al het andere geluid komt, zo sprak de heer Wesselingh tot slot. Om niet al te lange tijd daarna te vertrekken naar de volgende vergadering waar hij verwacht werd.

DSC_1596Daarna kwam het woord aan de heer Kramer. Een Windmolen op de Kop van de Isselt zou de energie op moeten gaan leveren voor de wijk, en daarmee de opbrengst weer terug moeten pompen in de wijk. De locatie is uitvoerig bekeken en al door gesproken met direct omwonenden. Zeker ook in het kader van de Energie Neutraal Nota, zou dit toch onderzocht moeten worden op haalbaarheid, zo sprak hij tot slot.

 

Het woord werd vervolgens gegeven aan de heer Bijvank. De vereniging is zeer zeker vóór duurzaam, maar het plan voor de zonnepanelen in weiland gebied vind men absoluut geen goede optie. Waarom een enorm veld Zonnepanelen in fraai weilandgebied, waarom word er niet gedacht over plaatsing op de berg van Smink? Waarna de heer Hamersveld (vz) vroeg of er al contact geweest was met Smink over plaatsing op “hun berg”. Nee nog niet, was het antwoord daarop van de heer Bijvank.DSC_1602

De heer Kursten is, in tegenstelling tot de heer Wesselingh, vóór windmolens bij Knooppunt Hoevelaken. Iets dat begrijpelijk is omdat er andere belangen dienen. Gezondheid versus Energie doet weleens vaker de vraag rijzen: welk belang gaat vóór?

Als laatste inspreker de heer F. Gaal die begint met te zeggen dat hij Willem heet. Hij spreekt op persoonlijke titel de wens uit dat zonnepanelen een veel minder ingrijpend beeld geven als ze op de daken liggen. Dat er bovendien nog erg veel aan woningverbetering gedaan kan worden wat betreft energiezuinig/ energie-neutraal maken.

DSC_1614De raadsleden mochten zich vervolgens uit spreken over de vraag of er wel of geen steun was voor het haalbaarheidsonderzoek en daarom een besluit zal vragen aan het College van B en W. In deze ronde vielen een paar opmerkingen van raadsleden bijzonder op; De heer Dijksterhuis (CU) die de vraag stelde of er na dit onderzoek misschien weer subsidievragen zouden komen om de plannen te realiseren. Na enige uitleg over het waarom van de vraag werd duidelijk dat hij eigenlijk vervolgvragen om geld wilde blokkeren.

De tweede die opviel met betrekking tot het kostenplaatjeDSC_1624 van het onderzoek was de heer Voogt (VVD) die duidelijk maakte dat er nog zoveel te winnen was aan zonnepanelen op daken en energiezuinig maken van woonhuizen. Binnen de huidige bestemmingsplannen is er geen ruimte voor de Energielandschaps-voorstellen, en daarmee zou het morgen al kunnen gebeuren dat er op die locatie iemand anders neerstrijkt met bouwplannen.

De meerderheid van de Raad is voor het haalbaarheidsonderzoek in de breedste zin, en daarom zal er een voorstel aan Burgemeesters en Wethouders gedaan gaan worden omeen besluit te nemen over: 1. Het geld beschikbaar te stellen, 2. Waaruit het gefinancierd moet worden. Het hele Raadsvoorstel vind u hier

DSC_1645Na afloop van de vergadering stond voor de deur van het Stadhuis een groep demonstranten uit Nieuwland die een beroep deden op de voormalige Wijkwethouder, de heer Tigelaar om de vuilcontainer die nu op een kinderspeelplaats geparkeerd is toch te verplaatsen naar een meer voor de hand liggende en veiligere plek. Actievoerders en wethouder bleven van mening verschillen helaas. Maar er bleef wat vuilnis achter voor de wethouder om op te ruimen.

Note van redactie: Sprak de heer Kramer over één windmolen, in de stukken is te lezen dat het gaat om twee, mogelijk drie windmolens!

Verslag en fotoverslag: Ngie