20160831_205711Op 1 september werd in de Kruiskamp een Stadsbrede avond gehouden over de nieuwe vorm van welzijn en Zorg in 2017. Vermeld werd dat de bestaande organisaties die in onze wijk zich bezig houden met de “wijkzorg” ( beroepsmatig), of Jeugdwerk; dan wel organisatorisch bezig zijn met activiteiten voor de bewoners en hun kroost een andere rol krijgen.( Denk aan speeltuinen/buurthuizen en welzijnswerk/Kerken en Verenigingen)  De uitvoering zal gebaseerd worden op de buurtnetwerken en vrijwilligers. Een periode van 6 weken ( na 1-9-16) werd aangegeven om in de wijk, de zaken te regelen. Inhoudende het maken van plannen, initiatieven, aangeduid als “Wijkplan” Zie het bedoelde artikel hierover.

De soep wordt niet zo heet gegeten als opgediend is een gangbare opmerking. Wel bij de nieuwe Combinatie van Welzin/ MEE en B & A = IndeBuurt033, zit de gang er in. Hun taak en opdracht is om voor heel Amersfoort de bestaande organisaties met hun activiteiten, om te zetten naar een geheel nieuw systeem, wat uitgaat van de eigen kracht en vrijwillige initiatieven van bewoners.

Kijkend op de website van “IndeBuurt033” bleek dat er in rap tempo in elke wijk bijeenkomsten zijn georganiseerd. Voor het Soesterkwartier is dat woensdag 14 september 2016 in de Nieuwe Sleutel.( 19.00 ). Mogelijkerwijs worden de buurtnetwerken nog door “de Combinatie”uitgenodigd. Maar bij deze doen wij dat en raden U aan, indien U op enigerlei wijze projectmatig met de omschreven “buurt”taken bezig bent, deze avond bij te wonen. Onderstaand de ( eerder) omschreven uitgangspunten van de Combinatie . De tijdsplanning van maanden is een kwestie van weken waarin veel in de wijk moet worden gedaan.

Knipsel

Nieuwe werkwijze en subsidie voor welzijnswerk: #InDeBuurt

20160831_201458Vanaf 1 januari 2017 gaat één instelling in Amersfoort het welzijnswerk en alle sociale verbanden, contacten en ondersteuning in de stad coördineren. Deze nieuwe coördinerende partij in Amersfoort is Indebuurt033 (oude werktitel: Combinatie #InDeBuurt).

Indebuurt033 gaat samen met inwoners, inwonersinitiatieven, welzijnspartners en andere betrokkenen een plan van aanpak per wijk en voor de stad als geheel maken. Daarvoor gaan de partijen de komende maanden met elkaar in gesprek. Zij kijken naar wat nodig is voor ondersteuning in de wijk en in de stad. Het gaat dan om:

  • Informatie en advies: waar kan een inwoner terecht met zijn vragen, hoe kan hij (zelf) helpen en wie kan hem helpen?
  • Ontmoeting: het contact met buurtgenoten, lotgenoten.
  • Ondersteuning en toerusting: mensen helpen om hun leven op orde te krijgen of houden, of bijvoorbeeld mantelzorg te kunnen blijven bieden.

Met ondersteuning in de wijk bedoelen we niet de zorg, huishoudelijke ondersteuning, re-integratie of sport. De subsidieregeling voor de buurtbudgetten maakt geen deel uit van #InDeBuurt.

De hele verzameling van initiatieven in de wijk door vrijwilligers, maar ook door professionele organisaties (ook wel sociale basis infrastructuur genoemd), gaan we anders organiseren. De nieuwe werkwijze #InDeBuurt betekent dat alle andere subsidies aan welzijnsorganisaties in de stad per 1 januari 2017 stoppen. Hoe het er in 2017 precies uit gaat zien en wat dat betekent voor partners, vrijwilligers en inwonersinitiatieven, weten we nog niet. Dit is spannend voor iedereen. Voorop staat dat er geen welzijnswerk verdwijnt. De ondersteuning komt dichter bij de inwoners in de wijken.

Woensdag 14 september, 19.00 uur de Nieuwe Sleutel.

Redactie

Karel van Rooy.