wijkmuseum

Het Wijkmuseum heeft de iranese kunstenaar Mehrab Ebadi uitgenodigd om gedurende de eerstkomende weken “portret van prinses Beatrix” te exposeren. Het werktstuk heeft een prominente plaats gekregen in nu de nog lopende expositie: “ Vorst en Volk en het Soesterkwartier”. Mehrab werkt als timmerman en woont al twintig jaar in Amersfoort. Het bijzondere portret is geheel opgebouwd uit schroeven. Mehrab voelt zich thuis in Nederland. Zodra het portret helemaal is afgewerkt wil Mehrab Ebadi het aanbieden aan prinses Beatrix als blijk van dank voor de verblijfsvergunning die hij van “haar” heeft ontvangen en daarmee een nieuw leven.

Op 23 november a.s. volgt een nieuwe tentoonstelling nu over het onderwerp scholen in het Soesterkwartier in grootmoeders tijd. Het wijkmuseum is op zoek naar klassefoto’s, poëziealbums en andere leuke herinneringen aan de schooltijd van vooral de oudste Soesterkwartierders. Voor bijdragen aan de expositie over de scholen kan men contact opnemen met de conservator, Gezina Tuinstra, 033-4635661 of 06-22422725

De museumwoning is gevestigd in St. Bonifatiusstraat 61. De expositie is iedere zaterdag te bezichtigen van 11.00-16.00 uur, of na afspraak, zie ook www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl