2018

Kwartaal/Nr Project Initiatiefnemer Aanvraag Beschikking Bedrag
Q1/374 Schoolplein Spaarnestraat 2018 Basisschool De Kubus hier hier  € 5.000
Q1/385 Ontmoetingsplek De Verkeerstuin 2018 Wagenspeelplaats hier hier  € 10.393
Q1/397 Verbindend communiceren in het Soesterkwartier De Nieuwe Sleutel hier hier  € 1.440
Q1/401 3D delen denken doen en leren St. 3D hier hier  € 1.820
Q1/411 Vrijwilligersbijdrage voor wijkwebsite 2018 St. Amersfoort West hier hier  € 3.000
Q1/422 Mama en Papacafé Soesterkwartier Stichting Kliederboel hier hier  € 11.137
Q1/424 Trash Fashion Event I am Eventz hier hier  € 1.850
subtotaal Q1/2018  € 34.640

2017

Kwartaal/ Nr Project Initiatiefnemer Aanvraag Beschikking Bedrag
Q1/003 Organiseren van Buurttafels Stichting A’foort West  € 4.295
Q1/004 Wijkwebsite 2017 Stichting West  € 4.295
Q1/106 Puur voor de Buur De Nieuwe Sleutel  € 6.600
Q1/108 Mamacafé Soesterkwartier Kath Duin  € 4.150
Q1/.111 Ontmoetingsplek Verkeerstuin 2017 Wagenspeelplaats  € 14.000
Q1/115 Granny’s Finest De Nieuwe Sleutel  € 5.700
Q1/116 Groen doet goed in het Soesterkwartier Fabian Brökelmann  € 4.961
Subtotaal Q1/2017  € 44.000
Q2/142 Wijkwebsite 2018 (deel 2) Stichting Amersfoort West  € 3.755
Q2/206 Kickboksen voor kwetsbare jongeren Kwintes  € 3.150
Q2/210 Exposities over de zorg Wijkmuseum Soesterkwartier  € 2.880
Q2/211 De Taalkamer Trijnie van der Ploeg  € 3.050
Q2/224 De WIJ-kaart voor het Soestrkwartier Kath Duin  € 3.751
Q2/227 Mountainbiken voor kwetsbare jongeren Annie Tiekstra  € 665
Q2/230 De Zomerpretpas Kath Duin  € 8.870
Subtotaal Q2/2017  € 26.121
Q3/240 Zomervakantieweek Speeltuin Het Soesterkwartier  € 2.500
Q3/245 In Balans Bij Bosshardt  € 950
Q3/246 Huttenbouwen in het Soesterkwartier Harry Wiersma  € 2.000
Q3/252 Een Wijkkrant voor het Soesterkwartier Stichting Amersfoort West  € 3.000
Q3/274 Ons Punt – Activiteiten in de Puntenburg Lyvore  € 7.500
Q3/288 WIJ-kaart PLUS Kath Duin  € 3.569
Q3/291 Nader te bepalen St. Amersfoort West  € 4.850
Q3/294 FSK – Future of Soesterkwartier St. Amersfoort West  € 4.500
Subtotaal Q3/2017  € 28.879
Q4/307 Groene schoolpleinen – Spaarnestraat Basisschool De Kubus  € 1.435
Q4/353 Weerbaarheidstrainingen gezinnen Bryan Rasoelbaks  € 3.600
Q4/356 Mama en Papacafé SK tweede helft 2017 Kath Duin  € 4.900
Q4/357 Minifestival Buiten de Lijntjes St. Amersfoort West  € 855
Subtotaal Q4/2017  € 10.790
Totaal 2017  € 108.781
Overzicht subsidie-aanvragen 2e ronde 2018

Projecten#indebuurt

 
 
Van Henry de Gooijer
Voor BuurtBestuur Soesterkwartier, initiatiefnemers

 

Doelen wijkplan 1. Saamhorigheid 2. Hulpvaardigheid 3. Eenzaamheid 4. Wijkeconomie 5. Gezondheid 6. Jeugd en jongeren 7. Voorzieningen 8. Informatie en communicatie
Nr Initiatief Omschrijving, output
Q2

451

Speeltuin Soesterkwartier

Zomervakantieweek

€ 2500,-

Wat:  Het organiseren van een week spel/sport en ontspanning voor kinderen, die om financiële redenen, geen andere vakantie mogelijkheid hebben. Tevens een trip naar een attractiepark.

Output:

1. Kansarme kinderen een week van vakantieplezier met  zo min mogelijk kosten voor de ouders.
2. Een dagtrip naar een attractie.
3. Het samen brengen van culturen met goede verhoudingen onderling.

X x x x
Q2

453

Eelco van Dijk

Huttenbouwen

€ 2000,-

Wat:  Een zomers wijkevenement van een week waar dagelijks 60 kinderen kosteloos aan een geweldig bouw evenement kunnen meedoen, een hele week lang, voor de 14de keer alweer in het Soesterkwartier.

 

Output:

1. Gratis speelactiviteit voor vele kinderen in eigen buurt
2. Voortzetten goed lopende traditie die kinderen uit alle standen samenbindt
3. Prettig en veilig speelklimaat in de wijk

 

x x x X
Q2

455

Stichting 3D

Stichting 3D (delen,Denken,Doen en Leren)

€ 7280,-

Wat: Het bieden van een wekelijkse uur van professionele en individuele ondersteuning aan kinderen van de basisschool, naar aanleiding van een hulpvraag gesteld door de school, ouders en de leerling. Gaat over peiode 2018: Q2-3-4

 

Output: Gelijke kansen in het onderwijs door:
-motivatie voor leren te vergroten, zelfvertrouwen te vergroten,
-hiaten in de vaardigheden weg te werken,
-structuur die past bij “leren” te verbeteren,
-aanpak die past bij leren te verbeteren,
-ouders mee te nemen in de motivatie voor leren.

x
Q2

490

St. Kliederboel

Zomerpretpas 2018

i.s.m. Walter Bongers

€ 6113,-

Wat: Het ontwikkelen en voor de eerste keer toepassen van een zomervakantie programma voor kinderen die niet op vakantie kunnen, met culturele sportieve, creatieve en educatieve zomeractiviteiten.

Output :

•             Alle kinderen hebben een zomerpretpas

•             Helft maakt er gebruik van

•             Veel zomeractiviteiten in een activiteitenboekje

•             Helft ervan is gratis toegankelijk

X x x x X
Q2

506

St. De Nieuwe Sleutel

i.s.m. Bij Bosshardt

De Eetlijn

€ 6 800,-

Wat: In het Soesterkwartier is een aantal eet-initiatieven, gericht op het verbinden van personen en het tegengaan van eenzaamheid. We hebben het over De Nieuwe Sleutel, Bij Bosshardt, No Nonsense, Café De Gooijer en de Emmaüskerk. Deze initiatieven kenden elkaar tot voor kort nauwelijks, en voor de bewoners was het ook niet altijd onduidelijk. In dit project gaan deze initiatieven samenwerken. Het resultaat zal zijn dat in de wijk (bijna) elke dag van de week, inclusief het weekend, een sociale maaltijd tegen een schappelijk tarief wordt aangeboden.

Een knelpunt voor een groot deel van de doelgroep is het vervoer. We lossen dit op door een samenwerking met Buurauto PLUS. Dit jonge initiatief in het Soesterkwartier verzorgt op een sociale wijze (een vrijwilliger verzorgt de rit van voordeur tot aan tafel) en tegen een schappelijk tarief het vervoer van personen die slecht ter been zijn.

 

Output: (Bijna) iedere dag een sociale maaltijd in het Soesterkwartier

·         PR: Iedereen, in ieder geval de doelgroep, weet het

·         Laagdrempelige vervoer voor minder validen

x x x x
Q2

513

St. De Nieuwe Sleutel

Dagelijkse inloop

€ 4 500,-

Wat: Als huis in de buurt, staan we dagelijks in contact met een grote groep van buurtbewoners die maar wat graag gebruik maken van deze plek. We voorzien in een behoefte aan een vertrouwde plek waar altijd tijd en ruimte is voor een praatje, het lezen van een krantje of een tijdschrift en waar de koffie altijd bruin staat.

 

Output:

·         Inzet van meer vrijwilligers als gastheer en gastvrouw

·         De Nieuwe Sleutel gaat vaak overdag weer open

X X
Overzicht subsidieaanvragen 3e ronde 2018

Projecten#indebuurt

 
 
Van Henry de Gooijer
Voor BuurtBestuur Soesterkwartier, initiatiefnemers

 

Doelen wijkplan 1. Saamhorigheid 2. Hulpvaardigheid 3. Eenzaamheid 4. Wijkeconomie 5. Gezondheid 6. Jeugd en jongeren 7. Voorzieningen 8. Informatie en communicatie
Nr Initiatief Omschrijving, output
Q3

538

Chris van Rossum

Plantenbakken Piet Mondriaanlaan

€ 3900,-

Wat:  Na een succesvolle pilot met tijdelijke plantenbakken gaat de buurt samen een aantal permanenten plantenbakken aanschaffen, plaatsen, schilderen, vullen en verzorgen.

Output:

1. 3 plantenbakken, die de leefbaarheid van de buurt vergroten

2. Saamhorigheid en minder eenzaamheid

X X
Q3

542

Lucia Reinders, A’foort West

I.s.m. Silvia Wiertz

Spelen in Buurtje 83

€ 10 000,-

Wat:  Samen met de buurt werken aan een tijdelijke en verplaatsbare speelplaats voor de kinderen van Buurtje 83 op de Wagenwerkplaats.

 

Output:

1. Een speelplaats met voetbalveldje, klauterplaats, glijbaan, huttenbouwen
2. Samen werken aan een betere buurt

 

X X X
Q3

558

Jan Elzen, Emmauskerk

i.s.m. Guy Fransen, WAS

Campagneplan Hart van SK

€ 4000,-

Wat: Werken aan draagvlak voor een opwaardering van het hart van de wijk met nieuwe en verbeterde voorzieningen.

 

Output:

1. huisstijl

2. folder

3. website

4. Gezamenlijke promotie van alle middenstanders en anderen

5. Free publicity en social media

6. Wijkvergadering

7. Kinderactiviteit “geef mij een hart”

X
Q3

571

Kath Duin

Ism Willemijn Wuthrich

Wijkkrant

€ 5000,-

Wat: Realisatie van 4 wijkkrantjes komend jaar. Elk krantjes volgens een thema.

Output :

•             4 wijk-krantjes: Oktober, December, Maart en Juli

 

X x x x x X
Q3

581

Ruben Openneer

Ism Hans Visser

Hoorn & Pienemanplantsoen

€ 4 998,-

Wat: Samen met omwonenden het opnieuw inrichting van een deel van de groenstrook achter de Jordanus Hoornstraat en de Nicolaas Pienemanstraat voor gemeenschappelijk gebruik, om spelen, ontmoeting en natuurbeleving mogelijk te maken.

 

Output:

·         Een open plek, waar iedereen zich thuis voelt

·         Saamhorigheid in de buurt, veel ontmoeting, zowel bij de aanleg als bij het gebruik en onderhoud.

x x x x x x