Buurtbudget; actueel overzicht

Home/Wijkinformatie/Wijk subsidie/Buurtbudget; actueel overzicht

Aanvraagformulier Buurtbudget 2017
> Formulier Buurtbudget Soesterkwartier (download Word-bestand)
actueel overzicht


 

1 Kopersvereniging “Het meesterwerk”  € 659,50  € 400,- Buurtfeest Caspas van Wittel plantsoen geen ja
2 Weggeef winkel  € 400,-  € 200,- Nodige fisieke aanpassingen Geen ja
3 Lena de Kulve  € 750,-  € – Meisjes middag Wilma
4 Bewoners033.nl  € 200,-  € 200,- Verbetering en beveiliging website Peter ja
5 Het groene spoor  € 925,-  € – Gierzwaluwtil Wilma
6 Wilskracht  € 900,-  € 900,- Tuinvlinder concerten geen ja
7 Clowntjes hof  € 500,-  € 250,- geen ja
8 Buurtvereniging Palm Hulststraat  € 950,-  € 400,- Jeugd-, senioren- & Koningsdag + onderhoud geen ja
9 Huttenbouw groep  € 2.000,-  € 2.000,- Samenhang bevorderen door bouwen van hutten Wilma ja
10 Theatergroep We zijn al begonnen  € 1.500,-  € – Huur klaptribune ivm juileum Wilma ja
11 Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats  € 990,-  € 990,- Winterkwartier geen ja
12 Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats  € 990,-  € 500,- Zomerkwartier geen ja
13 Mamacafé soesterkwartier  € 600,-  € 600,- Verhuizing naar nieuwe locatie geen ja
14 Wijkkrant Opvoeden en Kinderen  € 3.000,-  € – Uitgifte wijkkrant en Wijk Kalender jh
15 Stichting Groen Spoor / Stichting Nieuwe  € 750,-  € 250,- Huur marktkraam / Weggeef bloemen geen ja
16 Verkeerstuin  € 780,-  € 250,- Viert de lente geen ja
17 Wijkwebsite Soesterkwartier  € 1.600,-  € – Onderhoud en representatie middelen jh ja
18 Familie Pot  € – Verkeersdrempels geen nee
19 Jolande Koelewijn  € 950,-  € – Nieuwsbrief vanuit de kinderraad jh
20 Midweek ouderen  € 775,-  € 400,- Midweek vakantie voor ouderen uit de wijk geen ja
21 DVD Boekje  € 950,-  € 950,- Doorgeschoven uit vorig jaar geen ja
22 St. Wijkmuseum Soesterkwartier  € 628,-  € 200,- Rommelmarkt Bonifaciusstraat geen ja
23 LeOn Amerpoort  € 400,-  € 200,- Plantebakken bij de Plataan geen ja
24 De Zonnebloem  € 800,-  € 400,- Diverse activiteiten geen ja
25 Meerschuimers  € 225,-  € 225,- Huurprijs Clown geen ja
26 Speeltuin Het Soesterkwartier  € 3.000,-  € 3.000,- Onderhoud geen ja
27 Family Factory / Ouderenwerk  € 1.000,-  € 200,- Cursus omgang met 0-12 jaar geen ja
28 Teka groep bv / centraal ketelhuis  € 3.000,-  € – Oplaadpunten voor electrische auto’s geen nee
29 Moeders uit de bloemenbuurt  € 850,-  € 850,- Dansen voor kinderden tot 6 jaar geen ja
30 De Amerbloem  € 1.760,92  € 100,- Straat verharding geen ja
31 Vintage Markt  € 750,-  € 700,- Vintage markt in Prodentfabriek geen ja
32 Bewoners Dollardstraat  € 315,99  € 315,99 Herplaatsing borden “stop poepen” Peter ja
33 Duurzaam Soesterkwartier  € 3.000,-  € 3.000,- geen ja
34 Struinen in de tuinen  € 1.000,-  € 750,- geen ja
35 Gluren bij de buren  € 1.000,-  € – geen nee
36 BBT  € 1.000,-  € 1.000,- geen ja
37 WBT Butged  € 1.000,-  € 1.000,00 Wijktafel etc. geen ja
Totaal  € 39.899,41  € 20.230,99
Beschikbaar  € 32.600,-