Hebt u een goed idee voor uw buurt of voor de hele wijk? Dan zijn er diverse mogelijkheden voor het ondersteunen van dit plan: Het “buurtbudget” en de subsidieregeling “Projecten#indebuurt”

Buurtbudget

Ten eerste de alom bekende aanvraag voor Buurtbudget voor kleinschalige initiatieven, zoals U dat gewend was. Het Buurtbudget kunt u via onderstaande link aanvragen bij de commissie Buurtbudgetbeheer (BBT) van Stichting Amersfoort West:

Aanvraagformulier Buurtbudget 2019 http://buurtbudgetsoesterkwartier.blogspot.nl/


Subsidieregeling Projecten#indebuurt

Jaarlijks wordt er een wijkplan gemaakt en goedgekeurd door de gemeente. Voor de uitvoering van dit plan is een gemeentelijke subsidieregeling opgetuigd, bekend onder de naam “Projecten#indebuurt”. Mogelijk past uw idee met de wijk ook in dit wijkplan. In dat geval is het zinvol om in gesprek te gaan met de buurtnetwerker en uw plan in te dienen voor subsidie. Uw aanvraag wordt aan het einde van het kwartaal door het buurtbestuur getoetst aan het wijkplan. Deze beoordelen aan de hand van andere aanvragen en de financiële ruimte, of en hoe Uw verzoek wordt gehonoreerd, dan wel afgewezen.

Aanvraag subsidie indebuurt033: Aanvraag formulier
Om uw plan te ontwikkelen, te bewerken en te bespreken met anderen, kunt u een Word-bestand downloaden: Hier.


Wilt u meer weten over het buurtbudget, stuur dan een mailtje naar bbtsoesterkwartier@gmail.com
Andere informatie kunt U verkrijgen bij 3812indebuurt@gmail.com