Soesterkwartier 20 juli 2017. Dat we als “wijk”van Amersfoort aan de weg timmeren mag duidelijk zijn. Na de bestuurlijke wijziging in Zorg en Welzijn op 1 januari 2017 door “indebuurt033” ontstond er een nieuw tijdperk van “doen”.

Vooruitlopend op deze invoering werd er al vanuit de diverse organisaties in het Soesterkwartier, meegedacht en gesproken over de nieuwe situatie.  Een wijkplan werd opgesteld waaraan het Soesterkwartier in 2017 zich mag manifesteren. In december 2016 werd een voorlopig “buurtbestuur” ingesteld, wat in januari 2017 vaste vormen kreeg met 7 inwoners ( vrijwilligers) en 7 van huis uit beroepsmatige mensen (Professionals). De Buurtnetwerker  Henry de Gooijer werd benoemd en de Buurtnetwerker Jeugdzorg, Sjaak Pols.

Reden voor de stichting Amersfoort West bij monde van de voorzitter Jan Herman Koller, deel uitmakend van het Buurtbestuur en de Klankbordgroep  “indebuurt033” deze periode een peiling te doen in de wijk. De laatste weken is uitvoerig de enquête https://nl.surveymonkey.com/r/7HKKCTH  onder de aandacht gebracht. Uit deze enquête, die nog steeds ingevuld kan worden zijn gegevens vastgelegd welke binnen het Buurtnetwerk/ Buurtbestuur en op de geplande wijktafel van 30 augustus mede het beleid bepalen. U als inwoners heeft het recht ( en maak daar gebruik van ) om mede invloed uit te oefenen op het Wijkplan en Subsidie. In een afzonderlijk “nieuws artikel”worden de resultaten tot nu toe bekend gemaakt. ( http://www.soesterkwartier.info/35807 )

Daar waar voorheen de gemeente voorzag in de voorzieningen en wel en wee van de wijken, werd het Soesterkwartier geacht het zelf in eigen beheer te doen. Daartoe werden ook financiële middelen ten beschikking gesteld. Voor 2017 is 110.000 Euro beschikbaar voor bewonersinitiatieven.  En los daarvan is er nog de beschikking over het buurtbudget voor kleinschalige voorzieningen en activiteiten.

Projectmatig hebben het 1e / 2e en 3e kwartaal diverse bewoners/organisaties, bij “indebuurt033″een aanvraag voor subsidie ingediend. De ingediende aanvragen werden het 1e kwartaal beoordeeld door het Buurtbestuur en van advies voorzien. De afstemming tussen “indebuurt033” en adviesrol van het Buurbestuur bleken om juridische oorzaken de nodige belemmeringen te veroorzaken en zijn aangepast. In het 2e kwartaal werd de presentatie-avond ingesteld, hierbij kunnen de aanvragers van subsidie een presentatie geven om het belang er van nog een kenbaar te maken.

Een greep uit de verleende projectsubsidie’s:  Het Mama en Papacafé ; de WIJ krant; de Verkeerstuin; de Wagenspeelplaats: de Wijkwebsite; de Nieuwe Sleutel: Speeltuinen:Vakantie activiteiten; Verzorgings instellingen: Jeugdwerk: Sport faciliteiten:Wijkbewoners Team:Wijkmuseum; Bij Bosshardt: ZomerPretPas; Maar ook aanvragen voor een Pannaveld in buurtje 83: Een jeugdhonk/trimbaan voor ouderen jeugd; Opvang jongeren; Uitgifte van een wijkkrant; maken van een Boekwerk over het Soesterkwartier; Taalkamer voor begeleiding “nieuwe”inwoners; Mountainbike voor jongeren; Workshops en andere bewoners gerichte projecten.

Al me al, heeft het Buurtnetwerk en het Buurtbestuur de indruk dat het in het Soesterkwartier aardig aan het lukken is. Met de nog gaande projecten en een nieuw 4e kwartaal wordt een groot gedeelte van datgene wat het Soesterkwartier is, gecontinueerd.

Op 30 augustus heeft U allen de gelegenheid om vanaf 20.00 uur in Puntenburg mee te praten over al deze bovengenoemde zaken. En deze avond zal ook het busvervoer in de wijk aan bod komen.

Voor de enquête uitslagen, zie de actuele website. http://www.soesterkwartier.info/35807