Westelijke ontsluitingDe gemeenteraad had het erg druk op 11 oktober 2016. Buiten de perikelen van De WAR en het bezoek van een paar honderd demonstranten, was het nadien de beurt aan de besluitvorming van de Westtangent.

Coalitie en Oppositie bleven van mening van verschillen. Daar waar het college meende dat het een waardevolle verbetering was, na een discussie van 50 jaar, had de oppositie de verwijten over achterkamertjes politiek en afspraken met bepaalde partijen.

De VVD, herhaalde haar eerdere bezwaren tegen het heroverwegen van de in 2013 genomen besluiten. Zij memoreerde dat er 90 huishoudens  gaan er op vooruit en 5 op achteruit. Deze laatste worden gecompenseerd.

dsc_6391De voorstanders op de tribune ( met petjes ) applaudisseerden voor de door de VVD gedane opmerkingen. Immers zij zien eindelijk een oplossing voor de drukke weg voor hun huis.

Amersfoort Actief, hr Mulder verweerde zich tegen de plannen. Met name de kap van de bomen en de gevolgen voor de natuur, acht hij rampzalig. Van Hamersveld ( D66) meende dat we ons beter druk kunnen maken over de kap in de Amazone in plaats van die paar bomen in Birkhoven.

Marijke Jongejan ( Sp) de slager heeft zijn eigen vlees gekeurd. Of te wel de gemeente heeft zijn eigen onderzoeken laten doen. Uiteraard kwam daar een tegenreactie op.

De discussie verliep wat in de richting van vingertjes wijzen, over stemmen die geronseld zijn in het buitenland en kennelijk werden meegeteld in een petitie.

Punt 6 van de eerder ingediende motie. Niemand mag er op achteruit gaan, werd door Hans Buijtelaar beantwoord, menende dat alles is gedaan om daaraan te voldoen.

Het voorstel van het CDA, om onderdeel 6 van de motie, een andere zins opbouw te geven. Dit omdat men moeite heeft, om de motie als afgedaan te beschouwen.  Implicerend dat er hernieuwde gesprekken komen met bewoners. Het mondelingen amendement werd unaniem aangenomen. Dus de tekst wordt aangepast.

Vervolgens werd de Westtangent in stemming gebracht. 26 stemmen voor en 10 tegen, daarmee is de zaak beslist.

Redactie

Karel van Rooy.

csc_4359