DSC_3463De laatste twee dagen heeft de website en de algehele Facebook media bol gestaan van de ontruiming van Westerik en de mogelijke gevolgen voor andere ondernemers. Vele scenario passeerden de revue . Bovenal bleek de waardering en het medeleven voor Jeannette en   Caroliene erg groot. En altijd zijn we op zoek naar de juiste toedracht en proberen “wij” het waarom te achterhalen.

Discussies werden hier en daar gestart over de leegstand Noordewierweg. Hoe het zo gekomen is en vooral hoe krijgen we het terug. De wens om de groenteboer. De bakker. De slager enz weer op de hoek van de straat te krijgen is groot maar natuurlijk niet reëel.  Wel kunnen er een groot aantal dingen “samen”gedaan worden om het weer aantrekkelijker te maken. Zo ook de gedane voorstellen op en rond de Emmaüskerk. Winkeltjes, woningen etc. De voor en tegenstanders roeren zich en terecht.

Conny Swart een van de nog actieve leden van de WAS sprong als het ware in de gaande discussie over het wel en wee van het Soesterkwartier. In een stevig artikel gaf ze uiteenzetting over de bestaande mogelijkheden en vooral onmogelijkheden van het Soesterkwartier. Binnenkort wordt het haalbaarheidsonderzoek openbaar gemaakt. Deze rapportage voortvloeiend uit de Floreyn bijeenkomst vorig jaar, krijgt gestalte.

Nou Connie en toen werden de reacties heel vragend en doelgericht,  de vele vragen deden jullie toch besluiten tot het volgende.

10009946_691264277597682_2086596576188979375_oHoe staan we er voor Soesterkwartier

Wie echt wil weten, wat, wie wanneer zich bezig houd met de winkels Noordewierweg EN  de woonomgeving Soesterkwartier kan mee denken/ praten, kijken en luisteren op

Zaterdag 31 januari 2015 vanaf 19.00 uur in de Nieuwe Sleutel. ( het sjoelen voor de kinderen is daarvoor en gaat gewoon door).

OPROEP

Deze oproep wordt U aangeboden door de Winkeliersvereniging Noordewierweg DE WAS, uit hoofde van Connie en Theo Swart. Namens de Samenwerkplaats, werkgroep Wonen/winkelen Soesterkwartier ( Henry de Gooijer). Esther van Zetten, lid van alle verenigingen die het beste voor hebben met het Soesterkwartier. Vragen: Hoe houden we voorzieningen voor jong en oud. Wat bieden we onze jeugd aan. Enz. Samen er over nadenken, oplossingen aandragen. 

Voort wil men middels een snelle handtekening actie duidelijk maken dat de leegstand van winkels niet meer toelaatbaar is.

(Esther van Zetten gaat de Kinderwijkraad begeleiden die op 18 februari om 12.00 uur door de Wethouder wordt geïnstalleerd in t’Anker. )

Het geheel heeft een informeel karakter. Loop gerust binnen om Uw bijdrage, dan wel mening te geven of te luisteren naar de uitleg die de firma de Swart samen met Esther aan U presenteren. Hierbij zal ook duidelijk worden wat het houden van een winkel als kostprijs heeft en een eigenaar moet doen om wat te verdienen.  U snap het gewoon komen zaterdag 31 januari 19.00 uur.

Namens

Conny en Theo Swart

Samenwerkplaats

Esther van Zetten.

Bianca Kuik

Redactioneel

Karel van Rooy