opening_wijkmuseum_Soesterkwartier.__(1) (Custom)Zoals al aangekondigd, wordt vrijdag 4 september om 16.00 uur, in het Wijkmuseum,  de tentoonstelling Werkzaam Soesterkwartier feestelijk geopend. Het betreft een grote expositie. Aan bewoners is al een oproep gedaan om goederen uit het  verleden ter beschikking te stellen.

De eerste fase van de tentoonstelling zal gewijd zijn aan “Glasblazen aan de Eem”. Op de plaats waar zich nu de kringloopwinkel bevindt, stond vroeger een glasblazerij waar menig bierflesje een nieuw levenslicht zag.

CSC_7442De geschiedenis van deze glasblazerij is op dit moment ook te bekijken in de kringloopwinkel aan de Zwaaikom.

Onderstaand zo verwoord.:

Van glasfabriek tot kringloopcentrum

Hier stond ooit een glasblazerij met een productie van een half miljoen flessen per jaar.

Van 1731 tot circa 1834 stond er op Isselt,  precies op deze plaats, een grote glasblazerij.  De grondstoffen en ook de steenkool die men nodig had voor het opstoken van het vuur konden gemakkelijk over de Eem per schip worden aangevoerd. Achter de glasblazerij liep een paadje naar de waterkant en daar bevond zich een steiger voor het aanleggen van de schepen die vanaf de Zuiderzee over de Eem naar de fabriek kwamen varen.  In de glasblazerij was veel water nodig.  Ook dat was hier volop aanwezig.

De vuurplaatsen waren nodig om het mengsel van grondstoffen op te warmen en tot glas om te smelten. De flessen werden daarna vanaf hier verscheept. Dank zij een rapport van de burgemeester van Soest weten we dat er hier indertijd jaarlijks wel 500.000  flessen van groen glas werden vervaardigd. Glasblazen is een vak waarvoor veel vaardigheid vereist is. Maar het was indertijd ook een zwaar en ongezond beroep.  Bekend is dat veel glasblazers uit Duitsland kwamen.  Behalve glasblazers waren er ook veel andere werklui nodig.

Na de sluiting van de glasblazerij stond hier ter plaatse de bekende boerderij De Glashut. Deze boerderij is pas in 1952 afgebroken en toen zijn hier grote fabriekshallen gebouwd.

Deze hallen zijn in januari 1953 in gebruik genomen door het auto-assemblagebedrijf van “Molenaars Nederlandse Automobielfabrieken”. Oudere Amersfoorters zullen zich nog wel herinneren dat vroeger de wagens van Morris van hier via het Stamlijntje werden vervoerd naar het grote spoor-emplacement.

In  2001 is het Kringloopcentrum Amersfoort hier gevestigd.

DSC_7435Wil u meer weten over de oude glasblazerij? Bezoek dan de tentoonstelling “de oudste industrie aan de Eem” in het Wijkmuseum Soesterkwartier, St. Bonifaciusstraat 61, iedere zaterdag open van 12.00-17.00 uur. Tevens tijdens de Open Monumentendagen. www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl