DSC_1927De  faillissementen van thuiszorg-organisaties zijn de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. Een van de grootste organisaties “TSN” is wel de spraakmakende met heel veel medewerkers die zonder werk zijn gekomen.

Al in 2012 werd bedacht dat het organiseren van deze vorm van bedrijvigheid veel anders kon. De cultuur en wijze van management afschaffen en terug naar de simpele “kruisvereniging” van vroeger. Daar waar de cliënt nog centraal stond en niet het uren briefje van de medewerksters. De persoonlijke aandacht nog belangrijk was en niet de uitspraak, “daar heb ik geen tijd voor”.  De overhead van zo,n 42% aan euro’s betaald moet worden uit de Pgb’s of andere middelen, terwijl de zorgmedewerkers worden gekort.

In Apeldoorn, werden de ideeën van toen weer opgepakt en nieuw leven ingeblazen in de vorm van een thuiszorg coöperatie geleid door de medewerkers zelf. Iedereen is werknemer en tegelijk ook werkgever. HELPGEWOON was een feit.

Dus kleinschalig en doelmatig, zonder “onder” Directeur, Directeur, Raad van Bestuur,bergen kantoorpersoneel, Planning bureaus , dienstauto,s, onkosten vergoedingen, declaraties, vliegreizen, enz.

Nee gewoon het gegeven dat het personeel zelf beslist over loon en kosten, over cliënten en uit te voeren zorg.

DSC_1928Het klinkt mooi en simpel, maar is het dat ook ?

Al geruime tijd is Werkplaats Soesterkwartier bezig onder meer de “zorg” en de klusbedrijven ( Zzp’rs ) te bundelen in onze eigen wijk. Voor de  “zorg” bleek het niet haalbaar dit onder Zzp’rs uit te zetten. Na een lange tijd van voorbereiding en de aanstelling van ( eerst Erika ten Haken), Jose Heideveld en Nel Groenendijk als coördinatoren bij de Werkplaats Sk, o.l.v. Henry de Gooijer / Lourens Driessen, was het op 11 juli 2016 de dag dat de plannen handen en voeten kregen.

In de Nieuwe Sleutel, kwam Joke van der Schoor van HELPGEWOON een uitleg geven over de nieuwe vorm van thuiszorg in eigen beheer. Een presentatie is bijgevoegd.

Na de ontvangst en de koffie, werd voor een 20 tal belangstellende die wel interesse hadden in deze nieuwe vorm van werken in de zorg, van start gegaan.

DSC_0560Uit een rondje voorstellen, bleken er een groot aantal mensen te zijn afkomstig van TSN die om verschillende redenen waren ontslagen. Ook 1 mannelijk zorgmedewerker was aanwezig en een man, die namens zijn vrouw kwam i.v.m. school activiteiten. Of zoals een bekende Soesterkwartierse meldde, dat ze eigenlijk beide kanten wilde beoordelen . Zowel het aanbieden van de zorg, dan wel het afnemen als cliënt van zorg.  En zo had een ieder wel een persoonlijk motief deze avond bij te wonen.

De korte film die werd getoond was overduidelijk. En de eerder uitgezonden uitzending van “Pauw” is hierbij gevoegd. http://pauw.vara.nl/media/357477

DSC_1930De uitleg van Joke van der Schoor, was duidelijk en verhelderend, waarbij je, je afvraagt waarom dit jaren geleden niet al is ingevoerd en al die geld verslindende organisaties in de thuiszorg  niet zijn aangepakt. Joke, verteld” Wij zijn in Nederland met ze’n 3 tjes die de nieuwe vorm van thuiszorg op locatie begeleiden. Wij zorgen / begeleiden voor de oprichting’s faciliteiten, inschrijvingen en vergunningen. Met name de contacten met het UWV zijn belangrijk. Immers  een aantal thuiszorgmedewerkers zijn bekend bij het UWV. Op meerdere plaatsen in Nederland is al gebleken dat de nieuwe medewerkers in de zorg en lid van een corporatie, geen sollicitatieplicht meer hebben. Dat de uitkering wordt aangepast aan het ontvangen loon, totdat het loon de uitkering overbodig maakt. Wij ontvangen voor onze begeleiding,onkosten, kilometers,  alle schriftelijke/bestuurlijke en administratieve zaken een percentage van 10%. Dat is ons loon .”

Voorts, dat de winst die wordt gemaakt, niet naar de lamborghini van de Directeur gaat, maar naar de werknemers zelf. Er niemand zich profileert als leidinggevende, maar er alleen gelijkwaardige collega’s zijn.

Het mag duidelijk zijn dat de dan aangeboden zorg, niet meer er een is van 4 klanten per uur, maar weer een van persoonlijke aard en aandacht. Met name het gebruik van lokale buurtnetwerkjes, kan een belangrijk gegeven zijn om een cliënt weer maatschappij waardig te maken.

Na de pauze, was het tijd om vragen te beantwoorden.

DSC_0555Een aantal vragen over opleiding’s niveaus en salarissen. Bij gediplomeerden zit een klein verschil van 4 a 5 euro per uur. Waarbij opgemerkt dat de zorgverstrekker e 45.– per uur betaald en de medewerker aan loon maar 21 euro ontvangt. Die overhead verdwijnt dus en de coöperatie beslist zelf over loonsverhoging of wat dan ook.

Vragen waarom Zzp’rs zich niet ( als ingeschreven beroep) aan kunnen melden. Antwoord, dan is er weer een beginnende overhead en bedrijf en dat is niet de bedoeling.

Hoe verhoud zich HELPGEWOON ten opzichte van bestaande organisaties’. Antwoord; momenteel wordt 80 %  nog aanbesteed door de gemeenten. 20% mag, in de door ons geboden variant worden uitgevoerd. Maar het wordt steeds meer. Temeer daar de Beroepscommissie zich heeft uitgesproken tegen het korten van zorg (keukentafel reeks) en de gemeenten verplicht de situatie van 2014 te handhaven. Een aantal gemeenten draait genomen beslissingen terug en anderen wachten af. Maar het moet wel gebeuren. Dus nieuwe keukentafelgesprekken of de situatie herstellen.

Hoe gaat dat met partnerschap in een coöperatie: Antwoord, dat is het leuke, dat beslissen jullie zelf, over aantal uren en salaris.

Is het hebben van een Pgb het criterium om thuiszorg te krijgen. Antwoord. “Nee, ook particulieren kunnen zorg “kopen”. Vooralsnog wordt in Amersfoort door het Wijkteam beslist wat voor zorg er noodzakelijk wordt aangeboden . Het keukentafelgesprek zal dus uitwijzen hoeveel uren er toegewezen worden. Inhoudelijk is het dus aan de coöperatie.

DSC_0559Resumerend: Een verrassende en zeer interessant plan om de zorg in onze wijk “persoonlijk”te maken, meer doeltreffender. De  Participatiewet bied mogelijkheden om de UWV mensen met behoud van uitkering aan het werk te helpen. Naar mate het loon stijgt, zakt de uitkering. Met als uiteindelijk resultaat dat behaalde winst resultaten kunnen worden aangewend voor een beter salaris.

De zorgmedewerker krijgt weer tijd en ruimte om de cliënt te verzorgen. Een platform voor vragen is reeds aanwezig. De organisatie HELPGEWOON blijft ( indien nodig) lang een begeleidende functie vervullen.

Onze HELPGEWOON organisatie is gevat in de Werkplaats Soesterkwartier.

Nadeel: de Gemeente heeft tot 2017 contracten afgesloten met thuiszorgaanbieders en “zal” deze niet open breken, tenzij er natuurlijk weer ergens een organisatie failliet gaat.

Gevraagd wie van de bezoekers een vervolg bijeenkomst zal bijwonen en interesse heeft in een nieuwe baan.  Een 16 tal handen ging omhoog, genoeg om een nieuwe thuiszorg coöperatie op te starten.

13 en 18 juli, zijn er in Puntenburg ook geplande bijeenkomsten voor de thuiszorg gebruikers / Clienten

20160711-presentatie-helpgewoon:

Verslag/ Foto’s ; Karel van Rooy.

Helpgewoon

Helpgewoon is onderdeel van een netwerk van werknemerscoöperaties, waarin mensen kleinschalig werken, met passie hun vak uitoefenen, eigen regie hebben, in hun kracht staan en met volle aandacht te werk gaan.

Het idee van een werknemerscoöperatie werd nieuw leven ingeblazen in 2012 door Remmelt Schuuring. Met een veranderende markt, met voortdurend dalende prijzen en vergrote druk op werknemers ontstond, vanuit zijn inzicht dat de samenleving aan vernieuwing toe was, de eerste werknemerscoöperatie van Schoongewoon. Het uitgangspunt: een bijdrage leveren aan een betere en schonere wereld waarin respect voor mens en natuur, eerlijke verdeling en medezeggenschap centraal staan. Met dit gedachtegoed als basis werden ook de coöperaties Gewoondoen en Helpgewoon opgericht, die steeds meer afzonderlijke coöperaties opstarten en begeleiden.

Bij Helpgewoon zijn wij er trots op onderdeel te zijn van een brede maatschappelijke beweging die zich steeds verder ontwikkelt en vernieuwde kansen biedt.