Logo-Redactie- “van Spoor tot aan de Eem”
Afgelopen dinsdag (3 februari)  is het initiatief  “de Soesterkwartierder Floreyn” (over wijkeconomie) vanuit de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier gepresenteerd aan de Stad. Veel Soesterkwartierders waren aanwezig in de Observant, onze wijkwethouder, Fleur Imming was er ook.  De Soesterkwartierder Floreyn kan onze wijk welvaart gaan brengen. Dat is ook hard nodig.
Een verslag van deze belangrijke avond staat ook op de wijkwebsite:
Berichten over de War en het project Meet je stad 
dewarGebouw Warner Jenkinson Groot Wartreffen, maandag 9 februari 20.00 uur
Het bericht in de krant dat onderhandelingen van De WAR met de Gemeente Amersfoort zijn afgeketst trok misschien uw aandacht? Daarom wil ik u graag attent maken op wat daar gaande is.
Agenda Wartreffen
Tot slot Café de Gooijer, Soesterweg
weer eens wat anders, op maandag 9 februari 20.30 uur Bier en Bijbel – Zie de bijlage
voor de buurt – buurtcafé op woensdagavond 11 februari