fotoAfgelopen 5 weken zijn de KWR en zijn de Doenja’s bezig geweest met het thema : een veilige Noordewierweg.

Wat hebben zij tot nu toe gedaan:

– 4 maart, heeft Maarten Boomker, de wijkagent met de kinderen een gesprek gevoerd over veiligheid, verkeer en wat zij zelf daarin kunnen betekenen.

 

– kinderen zijn een nieuwsbrief aan het maken over veiligheid en gaan die binnenkort in de klassen presenteren

– talenten van kinderen in kaart gebracht

– werkgroepjes hebben vragen voor brandweer excursie uitgewerkt

– logo’s voor doenja’s en KWR ontworpen voor website en t-shirts

– feestelijke spelletjesmiddag door de kinderen zelf georganiseerd

Wat staat er op de agenda de komende periode;

– verkeersveiligheidsactie met de wijkagent op donderdag 10 april ( zie bijlage)

– de KWR heeft een handtekeningen actie gevoerd voor een veilige Noordewierweg en er zijn 200 handtekeningen verzameld

– de handtekeningen worden op woensdag 16 april om 15.00 uur in ontvangst genomen door de Wethouder Buijtelaar op het stadhuis waarna de kinderen in de raadszaal vragen mogen stellen aan de wethouder over wat er met hun handtekeningen gebeurd en op welke manier er beslist wordt binnen de gemeente (in de toekomst) over het veilig (er) maken van de Noordewierweg.

– 30 april overhandiging boek vorstelijk tafelen in Paleis het Loo

– zondag 11 mei is er een werkbezoek naar de brandweer in het kader van het thema vuurwerk en veiligheid van 10 tot 11.30 uur , waarbij ook de ouders en ( broertjes en zusjes) ouders voor uitgenodigd zijn..

Na de paasvakantie start de KWR met het derde thema:

Hoe ga je op een prettige manier met elkaar om in de speeltuin, op straat en in school.

ZO DOEN WIJ DAT HIER IN HET SOESTERKWARTIER !! ( de 5 gouden regels in het Soesterkwartier )

KWR gaat hiervoor een plan ontwerpen.Hoe gaat het nu en hoe kan het beter !!

We beginnen in het klein met de KWR en Doenja kinderen zelf , wat zijn onze regels en hoe gaan wij daar mee om en daarna gaan we kijken hoe we dat verder kunnen uitbreiden naar bijvoorbeeld de speeltuin.

Programma volgt.

Hebben jullie vragen of willen jullie graag een keer meedraaien of zelf een activiteit verzorgen tijdens de KWR bijeenkomsten of op een ander moment aanbieden ( bv hoe schrijf ik een goed artikel voor de website, hoe maak je een duidelijke foto of hoe hoe presenteer je een thema op school ) dan zijn wij daar heel blij mee.

Als laatste de website van de kinderwijkraad die vanaf volgende week online gaat.

http://kinderwijkraad.businesscatalyst.com/index.html