unnamed (2)Altijd weer spannend als je de Wagenwerkplaats betreed. Je afvragend waarom er ineens geulen zijn gegraven. Het doel wordt snel duidelijk aan de geplaatste borden dat de regenwater huishouding een beetje geholpen moet worden omdat de parkeerplaatsen na een forse regenbui ondergelopen zijn.

Toch wel met enige vraagtekens zet bij het constateren dat er ineens een soort weg is aangelegd met rij-platen vanaf de Lasloods en in de richting van de BW laan.  “Ahhh dat moet de nieuwe ontsluitingsweg zijn voor de bouw van het Soesterhof” is de eerste gedachte die opkomt. Of zou dit de voorbode zijn van een geheel nieuwe weg richting station. De “West van Gent”  Maar vanwaar die vreemde bocht, is de vraag.

unnamed (8)De rij-platen volgend, stuit men op een fors hekwerk wat zich over 10 tallen meters uitstrekt en het de huidige “bezoekers” van het terrein, te weten, de natuurliefhebbers voor groen en natuur, bramenplukkers, wandelaars en een groot groep hondenbezitters, onmogelijk maakt het uitgesleten wandelpad te volgen.

De aanwezige aannemer deelt desgevraagd mede dat men een groot stuk terrein afbakent vanwege ernstig verontreinigde grond die opgeruimd moet worden.  Vreemd dat was toch al bekend sinds de verleende milieuverordening van 1998 en de steeds bijgestelde  waarden. Naar verluid wordt toch steeds verkondigd dat het terrein tot een diepte van 3 meter “schoon” is. unnamed (4)De aannemer is stellig in zijn bewoording. Op de plaats waar het hekwerk is geplaatst wordt de grond tot op 3 meter afgegraven en afgevoerd om te worden gereinigd.De daaronder liggende substantie wordt weggegraven. Het geheel word dan weer gevuld met de gereinigde zandgrond.

Wel goed dat er gesaneerd wordt. Maar komt dit nu als een slag bij heldere hemel of is dit het resultaat van de hernieuwde aanvraag van Prorail voor de dit jaar te verstrekken milieuvergunning.

Er komen forse graafwerkzaamheden , laag voor laag wordt “dun”weggehaald. Dit om op tijd de mogelijk aanwezige oorlogszaken zoals bommen en granaten op tijd te dedecteren.

unnamed (7)Een punt van heroverweging is misschien de plaatsing van het hekwerk. Moest dat wandelpad nu deels worden afgezet met een rare knik/hoek in het hekwerk. De noodzaak voor deze “hindernis”is vermoedelijk de aanrijroute voor het vrachtverkeer.

Dus bewoners Soesterweg de komende tijd is er wat vrachtverkeer in de achtertuin.

De redactie