Logo-Portiersloge_leintjeWagenwerkplaats 28 maart 2015.

Op veler verzoek van de gebruikers van de Wagenwerkplaats om het gemotoriseerd verkeer te beperken worden er vanaf volgende week een aantal maatregelen genomen.

Een van de wensen was het in ere herstellen van de portiersloge aan de ingang van de Soesterweg. Vele jaren lang de vraagbaak om de weg te zoeken op de Wagenwerkplaats.

Enige tijd terug werd een optie geboden om het gebouwtje te renoveren en daar kunstenaar Leintje Hoogenkamp vergunning te verlenen voor haar werkzaamheden.

Gezien de wensen van de Wagenwerkplaats, om deze autoluw te maken, bleek Leintje Hoogenkamp bereid om  in de spitsuren te fungeren als nieuwe vraagbaak voor de Werkplaats. Tevens zal er een pasjes systeem worden ingevoerd voor het gebruik van de weg en terreinen.

unnamed (57)28 maart 2015 zal mevrouw Joke Sickmann om 15.00 uur de hernieuwde portiersloge feestelijk openen.Bezoekers kunnen tussen 14.00 en 17.00 uur een bezoek brengen aan de nieuwe portiersloge.

De elektronica-firma van Manschot is druk doende met het inregelen van de automaten. Naar verwachting zullen de maatregelen voor de pasjes toegang aanstaande woensdag van kracht worden.

Red.KvR