FLEVOSTRAATAanstaande vrijdag 26 juni 2015, zal  Wethouder Menno Tichelaar om 16.00 uur aan de Flevostraat ( t.h.v. nr. 12) het gloednieuwe Hotel “Apus apus” openen.

Deze accommodatie heeft 15 zogenaamde dubbele kamers en zijn voorzien van de modernste “snufjes”

De foyer en entre van dit unieke Hotel zal zijn gelegen in de openbare groenvoorziening tegenover de bewoners van de Flevostraat, kadestraal bekend als Caspar van Wittel plantsoen.

U als bewoner van het Soesterkwartier kunt ook nog deelnemen aan dit unieke Hotelproject door voor 15 Euro een kamer te sponsoren . Er zijn nog enkele kamers vrij.

Het betreft een uitermate “Duurzaam” en energiezuinig Hotel dat zelfs de gasten middels opgewekte alarmering via zonnepanelen, bericht krijgen dat hun kamer beschikbaar is.

HetOpidium-20121010-2Door de firma van Rijnsoever, zal vrijdag het hele Hotel wat aan een mast vast zit, omhoog worden getakeld.

Als alles werkt zullen binnenkort alle kamers gevuld zijn met koppels Gierzwaluwen.

Gierzwaluw Werkgroep Amersfoort (initiatief: Marjo van der Lelie) heeft een gierzwaluwtil gebouwd om de verdwenen nesten door de sloop van huizen in Puntenburg te compenseren. Het project is gesponsord door Vogelbescherming Nederland en Stichting Dieren Rampenfonds. Dit bedrag werd in 2013 beschikbaar gesteld om voor eind 2015 een gierzwaluwtil te realiseren. Om de verwezenlijking dichterbij te brengen werd een samenwerking aangegaan met de Stichting Het Groene Spoor (Gijs Valkenhoef). Door Het Groene Spoor is financiële steun gezocht bij de KNHM met haar actie Kern met Pit. Na overleg met de omwonenden van de beoogde locatie, het Caspar van Wittel plantsoen, over de  juiste plaats en hun benodigde steun, is ook een bijdrage uit het buurtbudget toegezegd. De til is door de Gierzwaluwwerkgroep ontworpen en gebouwd.

De omgevingsvergunning is aangevraagd door het Groene Spoor en is inmiddels verleend. De gierzwaluwtil die ondertussen de naam Gierzwaluwhotel heeft gekregen is klaar om geplaatst te worden.

Gierzwaluwhotel is een woord met 15 letters  evenveel als er nestkasten in het hotel aanwezig zijn. Sponsoring van één van de kasten kan door een eenmalige bijdrage van 15 euro (Je kunt een nog beschikbare letter kiezen).

Via een zonnepaneel met tweetertje kan af en toe lokgeluid voor de gierzwaluwen afgespeeld worden.

De opklapbare mast waarop het hotel  geplaatst wordt, zal Van Rijnsoever BV op 23 juni in de ochtend in het Caspar van Wittel plantsoen/Flevostraat plaatsen.

Op vrijdag 26 juni om 16.00 uur wordt het hotel erop bevestigd en vervolgens door wethouder Tichelaar met behulp Gierzwaluw werkgroep en Het Groene Spoor worden opgetakeld.

Redactie Karel van Rooy.