DSC_1823Dit jaar viert genoemde Vereniging aan de Vreeland zijn 25 jarig jubileum. Reden om eens nader te kijken naar alles wat bloeit en groeit op het complex.

15 mei 2014, omstreeks 10.00 uur zorgt de beheerder Willie Seegers voor de ontvangst en de koffie in het beheerders kantoor, annex kantine. Na een ruime introductie van Willie wordt het volgende verhaal verteld.

Volkstuinvereniging Vreeland werd op 26 september 1989 opgericht. De vereniging heeft tot doel: het steunen van haar leden bij het creatieve volkstuinwerk, het behartigen van de belangen van haar leden zonder winstoogmerk en de bescherming van de rechten van haar leden.< Citaat.>

Aldus de aanhef van hun website en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Die toen nog bestond uit twee locaties. Te weten aan de Amsterdamseweg waar zich nu de ATU bevindt en aan de Vreeland. Door de oprukkende bebouwing is het complex van de Amsterdamseweg, verplaatst naar de Bokkeduinen.

Willie schetst in ruime bewoordingen wat er zo deze 25 jaar op het Vreeland allemaal van doen was. Daar vroeger de “hobbyisten” zelf van alles in elkaar knutselden is dit nu geregeld. Het fabriceren van tuinhuisjes, gereedschapsvoorzieningen enz. is nu aan regels gebonden. Willie verteld dat er nu een beleid wordt gevoerd, dat over het algemeen alleen mensen uit het Soesterkwartier lid kunnen worden. Dit omdat mensen elders uit de stad zich weinig lieten zien en er zodoende achterstand in de tuinen kwam. Het gras is altijd groener bij de buurman, maar het onkruid ook.

Het complex was en is opgedeeld in 56 tuinen (percelen) van rond de 160 m2 en 130 m2. Een ervaren tuinder kan dit wel aan. Maar om ook kleinschalige hobbyisten toe te laten zijn een aantal percelen weer opgedeeld in afzonderlijke stukjes. In totaal zijn op Vreeland 70 leden actief in het kweken van groenten/bloemen of kruiden. Onderscheid tussen ras/geloof/herkomst/politieke voorkeur/opleiding/ functie is niet aanwezig. Een directeur van een bank is hier gewoon tuinder.

Jaren geleden konden de tuinders nog percelen grond vol zetten met aardappels of andere groenten, met als doel dit te verkopen. Hier is een einde aan gemaakt. Commerciële doeleinden zijn niet meer toegestaan. Dit mede om variatie in de tuinen te krijgen en niet alleen maar de teelt van een soort groente. Dit zou ook verarming van de grond teweeg brengen. Desgevraagd wordt opgemerkt dat de teeltaarde is opgebracht.

De saamhorigheid op het complex is erg groot. Het samen zorgen dat alles netjes blijft is de gewoonste zaak van de wereld. Het opruimen van afval en wegbrengen naar de Rova wordt bij toerbeurt door een aantal mensen gedaan. Het lidmaatschap kost relatief weinig voor hetgeen je aan perceel krijgt. Op hun website staan alle gegevens.

Mocht men willen zien hoe een culturele samenwerking werkt, dan is een bezoek aan dit complex te moeite waard. Het huidige ledenbestand herbergt namelijk mensen uit Marokko, Suriname, Indonesië, Vietnam, Turkije, Rusland, Slovenië, Griekenland en Hollanders. Allen Soesterkwartier.

De onderlinge band tussen al deze culturen is erg groot. Men is altijd bereid elkaar te helpen en mee te werken aan de richtlijnen die zijn gesteld.

Een tuincommissie ziet er op toe, hoe men omgaat met de percelen en een bouwcommissie is weer verantwoordelijk voor het verstrekken van vergunningen van tuinhuisjes ed.

Zo kan het gebeuren, verteld Willie, dat je ‘s morgens eerst even een kopje muntthee drinkt bij de Marokkaanse leden om door te gaan naar de wat sterkere koffie uit een andere cultuur.

Al lopend over het complex wordt gewezen op de gewassen die er groeien. Hierbij zijn de verschillende nationaliteiten goed te zien. Het aanwezig zijn van veel uien / knoflook/ aardappels/andijvie/ sla/ en dergelijke, geeft aan uit welke cultuur men komt.

DSC_1839Willie laat zien waar de speciale en soms voor ons vreemde methode van gewasverzorging plaats vindt. Dit omdat men dat in het land van herkomst zo gewend was.

Op het terrein bevindt zich ook een natuurtuin en een vlindertuin. De Natuurtuin lijkt een oase van groen. Er groeien dan ook welig diverse soorten ( niet geplande ) bloemen en planten. Deze natuurtuin is in beheer bij de Gemeente Amersfoort. De vlindertuin is een ruim perceel met bloemen. Hierachter bevinden zich ook 3 bijenkasten, noodzakelijk voor de broodnodige bestuiving van de gewassen op het complex.

Met enige trots werd stilgestaan bij de SOESMOES tuin, hetgeen een nadere uitleg vergde. De Soesmoes tuin wordt gerund door 8 dames uit het Soesterkwartier. De uitleg van de naam hieraan gegeven laat zich raden. Van Gemeentewege had de Soesmoes subsidie gekregen voor het plaatsen van een kleine glazen kas. Overigens wordt het weer tijd voor de dames om langs te komen, want de “radijsjes”zijn gaar, volgens Willie.

Financieel draait de Vereniging volledig op de contributie. Eenmaal was een subsidie toegezegd, maar door noodlottige omstandigheden van een plaatselijke Wethouder heeft men maar een deel hiervan ontvangen. De Vereniging heeft dit “kleinere”bedrag wel aangewend ter verbetering van de kantine.

Ook het digitale tijdperk heeft zijn intrede gedaan bij de Vereniging. Alles gaat via Internet, zoals de contributie, het Verenigingsblad en de website.

Toekomst: Het complex ligt goed verscholen en ingesloten achter de flats van de Vreeland en begrenst door de Amsterdamseweg. Het behoort tot de zogenoemde groengordel die langs de gehele weg ligt. Voor zover bekent wil men deze “groene “aanblik zo houden nu en voor in de toekomst.

Na een uitvoerige uitleg en hartelijke ontvangst, werd na ruime tijd afscheid genomen van Willie Seegers. Een zeer gedreven en gemotiveerde man met een groen hart.

22 juni aanstaande wordt de festiviteit Struinen door de tuinen gehouden, waarbij het complex open zal zijn voor het publiek. Een ieder is van harte welkom.

Later dit jaar zal in september voor de leden een jubileumfeest worden gehouden.

Alle verdere informatie is te lezen op hun website

DSC_1842

Verslag en foto’s Karel van Rooy

Voor meerdere foto’s klik hier.