DSC_2622Op 25 mei vond er een 2e sessie plaats van de Vereniging Soesterhof. Vanaf 16.30 werd in de Verkeerstuin van de Wagenwerkplaats een presentatie gegeven.

Een 25 tal belangstellende had zich gemeld. De meegekomen kinderen konden ondertussen de skelterbaan wel even testen.

Door het bestuurslid van de Vereniging Fokke de Jong werd uitgelegd hoe de Vereniging Soesterhof en ook Duurzaam Soesterkwartier is ontstaan. Dat er ooit 1 persoon in de Roerstraat zijn woning wilde isoleren en aan de buren vroeg dit ook te doen. Dit spreidde zich uit over de wijk en er werden zelf straat ambassadeurs aangesteld, om per straat te inventariseren. In totaal zijn er 200 woningen geïsoleerd en er zijn 100 zonnepanelen geplaatst. Een grote partij panelen is na een lange weg op de Kubus geplaatst. Samenwerking maakt dus sterk.

Hierna gaf Iris een algemeen beeld t.a.v. de Vereniging en de voortgang van de plannen. Aan alle bezoekers werd even gevraagd zich voor te stellen en aan te geven waarom hij of zij was gekomen.

De wens om specifieke dingen uitgelegd te krijgen was direct al merkbaar. Zo vroeg Hennie Mosterd, of er een maximale leeftijd grens is om deel te nemen aan het project. Het antwoord was duidelijk. U bent van harte welkom. Een bewoner van de Soesterweg, grenzend aan het terrein vroeg zich af, of hij een tukje grond er bij kon krijgen om een grotere schuur te bouwen. Frank, afkomstig uit Soest en aannemer, toonde belangstelling in het duurzaam bouwen, materialen en de toegestane bouwwijze, mochten er geen 40, maar slechts 20 huizen gebouwd worden. Zit de resterende grond dan nog in het project. Susanne uit Utrecht, wilde eigenlijk al beginnen met graven, of te wel wanneer krijg ik de sleutel. En Agnes toonde eveneens veel belangstelling voor de duurzame wijze van bouwen. Dit was voor de resterende mensen die zich voorstelden, het “hot”onderwerp.

Maaike van de Vereniging Soesterhof, schetste vervolgens hoever de plannen zijn en met welke zaken er nog (lange) tijd onderhandeld zal worden. De grond is nog steeds eigendom van de NS. De onderhandelingen verlopen wel in een goede sfeer. Tot op heden is het Soesterhof de enigste gegadigde die zich heeft gemeld voor circa 1 hectare grond. De plannen zijn om er 40 duurzaam te bouwen woningen op te zetten van verschillende afmetingen. In de aanwezige tekeningen/schetsen zijn diverse faciliteiten ingetekend, zoals een boomgaard, vijver en/of zwemgelegenheid. Daarnaar gevraagd vertelde zij, dat het parkeren van auto, s nog een onopgelost probleem is. De gedachten gaan uit naar de “Soesterhof deel auto”, of verdiepte garageboxen. Een parkeergarage is niet in de planning opgenomen. Men voorziet wel problemen om te parkeren bij het operagebouw. Maar er wordt over nagedacht en er zal vast een oplossing komen. De grondprijs is op dit moment ook niet bekend. Men hoopt aan het eind van het jaar een bod te kunnen doen. Ook zal er overleg gestart worden met woningbouwcoöperaties. Immers er worden niet alleen koopwoningen gebouwd maar ook huurwoningen. Er moet nog veel besproken worden met diverse partijen. Riolering, nutsvoorzieningen, ontsluitingswegen. Enz.

Het aspect vervuilde grond kwam aan de orde. Door onderzoeksbureau Arcadis, is op het perceel onderzoek gedaan. De resultaten laten zien dat er geen of nagenoeg geen vervuiling tot 3 m diep en dieper is aangetroffen.

DSC_2613Het gehele project is uitgezet in een stappenplan, waarbij steeds wordt aangegeven in welk stadium men actief onderhandeld.

Het geheel wordt begeleid door Katja die beroepshalve is aangesteld.

De streefdatum en eigenlijke deadline is 1 januari 2017. Op die dag hoopt de Vereniging de sleutels van de huizen te kunnen uitreiken aan de nieuwe bewoners.

Tot op heden zijn er 10 huishoudens lid van de Vereniging en zijn er 10 aspirant leden (kopers) ingeschreven

Uit de hierna ontstane vragen ronde, kwamen veelal vragen over het gebruik van de Wagenwerkplaats en het Operagebouw. Kunnen de nieuwe bewoners enige overlast verwachten van optredens in het Operagebouw / concerten of andere geluidsdragers. Een medebewoner deelt mede dat dit zeer beperkt is. Hij had het maar 1 keer gehoord.

Wederom rees de vraag of er aan ballotage gedaan wordt bij nieuwe leden. Wordt er getoetst. Het antwoord was, dat aspirant leden wel de doelstelling van het project moeten ondersteunen. Er moet een soort “klik”zijn tussen Duurzaamheid en de leden. Er wordt niet getoetst op andere zaken.

Na het beantwoorden van de vragen werd het tijd om de plaats te bezoeken waar een en ander hopelijk gerealiseerd gaat worden.

Het gehele gezelschap waaierde uit over het terrein en sommige bedachten al de plaats waar hun mogelijke nieuwe woning zou kunnen staan. Het slaan van piketpaaltjes was nog niet echt een optie, maar kwam wel ter sprake.

Na de rondleiding kon men binnen nog een tijdje napraten met de aanwezige bestuursleden.

Meer informatie vindt over het Soesterhof vindt U hier.

Verslag en foto’s Karel van Rooy

wpl2Overzichtsfoto’s vindt U hier.