DSC_6081Verkeerstuin en aanverwante kinderspeelplekken op losse (skelter) schroeven.

Naar aanleiding van de behandeling van het Masterplan en het goedkeuren daarvan, op 5 juli 2016, ontstaat een vreemde situatie.

De gemeente gaat aan de slag met de voorbereiding van het voorlopig bestemmingsplan, ingegeven door dat hetgeen wat is omschreven in het masterplan Wagenwerkplaats.

Tot heden, is de ruimte van de Verkeerstuin, gegund aan de betrokken vrijwilligers.  Maar men is/ wordt zich bewust, dat bij de verkoop van de grond en het herinrichten van de bestaande gebouwen er een probleem ontstaat. De nu bestaande “Goodwill”van NS, zal een keer ophouden.

De garantie dat een nieuwe eigenaar/gebruiker door gaat met de verkeerstuin, wordt momenteel “laag”ingeschat.

DSC_6109Nu voorziet de verkeerstuin momenteel een aantal keren per week in een speelbehoefte voor de jeugd uit Amersfoort. Daar er gewerkt wordt met vrijwilligers, kan er niet continu sprake zijn van het openstellen van de Verkeerstuin.

Na een, voor de Verkeerstuin, teleurstellende uitslag van de Raadsvergadering gaat men niet bij de pakken neer zitten.

Onmiddellijk is er een handtekeningen actie gestart en bij diverse winkeliers  treft U dan ook een dergelijk formulier aan.

Het mogelijk sluiten van de verkeerstuin en speelmogelijkheden voor kinderen, heeft een tweede kanttekening.

master (48)In het masterplan, wordt al vrij vroeg gewezen op het bestaan van de Buurtvereniging Palm/Hulststraat met een in eigen beheer hebbend “Buurthuis”gelegen op hetzelfde NS terrein. In de voorgestelde plannen, zal de geluidswal die de Palmstraat met het buurthuis en emplacement  verdwijnen.  De nieuw te bouwen wijk van 650 woningen en hun toekomstige bewoner/ kinderen, zijn dan aangewezen op deze Buurtvereniging t.a.v. speelwerktuig.

Om die reden zijn de ingetekende plannen voor huizen, dan ook gewijzigd in een tot nu toe vaste plek voor deze speelvoorziening. DSC_0899

De vraagt is natuurlijk of de aangrenzende bewoners van de Palmstraat hier mee instemmen. Men gaat immers van een kleinschaligheid naar een forse uitbreiding.

Dus wilt U dat de verkeerstuin blijft, teken dan de handtekeningenactie bij de winkeliers.

Karel van Rooy.