AZ Solar_2 HR 2006-056

 

Het gaat volgens de gemeente Amersfoort goed met zonne-energie in Amersfoort. De laatste vijf jaar is het aantal gebouwen met zonnepanelen op het dak verdubbeld tot ruim 1.300. De grootste toename vond afgelopen jaar plaats (bijna 60 procent). De hoeveelheid opgewekte zonnestroom is hiermee de laatste vijf jaar meer dan verdubbeld tot 3,2 megawatt (3.200.000 kWh). Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ruim negenhonderd huishoudens.

Dit blijkt uit de gegevens van netbeheerder Stedin. Omgerekend naar het aantal inwoners, scoort Amersfoort hiermee als één van de beste gemeenten wat betreft het aantal locaties met zonnepanelen en de hoeveelheid zonnestroom die hiermee wordt opgewekt. Van alle 100.000-plus gemeenten heeft Amersfoort de op één na hoogste dichtheid aan zonnepanelen, namelijk negentig aansluitingen per tienduizend inwoners. Delft heeft het hoogste aantal aansluitingen (110). Kijkend naar de hoeveelheid zonnestroom die hiermee wordt opgewekt zit Amersfoort in de top vier, samen met de gemeenten Emmen, Westland, en Venlo. Dit blijkt uit gegevens uit de Klimaatmonitor van het Agentschap NL, een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

De wijken waarin de meeste zonnepanelen liggen zijn Nieuwland, Vathorst, Hoogland, Schothorst en Soesterkwartier. Koploper is Nieuwland waar bij de bouw van de wijk eind jaren negentig zonnepanelen zijn geplaatst op de daken van vijfhonderd woningen, een kinderdagverblijf een sporthal en enkele scholen. In totaal is een vermogen van 1 megawatt geplaatst. Destijds was dat wereldwijd een van de grootste zonnestroomprojecten in de bebouwde omgeving. De afgelopen jaren zijn er dus ook in andere wijken veel zonnepanelen bijgekomen. Dit gebeurt veelal door particulieren die zonnepanelen op het dak van hun eigen huis leggen.

Doordat de prijs van zonnepanelen de laatste jaren sterk is gedaald en de overheid subsidie geeft op de aanschaf, is het al snel een rendabele investering. Als het dak goed georiënteerd is op de zon, verdient een eigenaar van de panelen de kosten binnen tien jaar terug terwijl de panelen dertig jaar lang stroom blijven leveren.
Om snel inzichtelijk te maken welke daken geschikt zijn voor zonnepanelen heeft de gemeente de zonnescan (www.amersfoort.nl/zonnescan) ontwikkeld. Sinds de lancering in mei vorig jaar is de site ruim zesduizend keer bezocht.

De toename van het aantal zonnepanelen in Amersfoort blijkt uit gegevens van Energie in Beeld, een dienst van Stedin, in samenwerking met de andere netbeheerders. Met Energie in Beeld wordt het elektriciteits- en gasverbruik in de gemeente in beeld gebracht. Dit is een belangrijke ondersteuning voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid van de gemeente. Sinds kort worden daar nu ook de gegevens van de opwek van duurzame energie in gepresenteerd. Wanneer consumenten of bedrijven bij de netbeheerder melden dat zij zonnepanelen hebben, wordt dit opgenomen in het systeem. Niet iedereen meldt zich waardoor het beeld niet volledig is.

Zonnepanelen aanmelden kan via www.energieleveren.nl, dan ontvangt de aanmelder gratis een slimme meter.

In 2009 werd Amersfoort uitgeroepen tot beste zonne-energiegemeente van Nederland door brancheorganisatie Holland Solar.

Bron: stadamersfoort.nl