1 (97)

Een vraag die nogal gesteld wordt, wat is er na ons heengaan maar vooral wat resteert. Hoe wordt en op welke wijze een afscheid van een dierbare, respectvol geregeld. Onderstaand interview is dan ook ingegeven door de realiteit van deze tijd.

Niet  een onderwerp om tussendoor “even”te publiceren, maar toch zijn er in het Soesterkwartier mensen die hier een levensovertuiging over hebben en dat beroepsmatig ook uitvoeren.

Tussen Wieg en Graf komen zeer vele handen en voeten langs wat wij “het leven”noemen. Maar aan het einde wordt het stiller en komt uiteindelijk de laatse man of vrouw die beroepshalve je naar je laatste plek brengt.

Zakelijk gezien kan dit een onderneming zijn waar alles in “now time”geregeld wordt. Maar er zijn ook ZZP’rs die op grond van hun eigen overtuiging het beroep, of noem het roeping van Uitvaartbegeleider uitoefenen. Over een van deze mensen gaat dit interview. Als nieuwe “ondernemer” in het Soesterkwartier wilde hij zich kenbaar maken.

Het  alom bekende gezegde van wieg tot graf duid dan normaliter op de verzorging van een levend mens vanaf de geboorte tot aan het overlijden.

De verzorgingsstaat wankelt echter en er zijn grote gedeelten in het leven waar “de verzorging” of “zorg”te wensen over laat.

Untitled 2234Iemand die daar zijn werkzame leven mee te maken heeft, is Sierk de Bruin, 61 jaar, van beroep Z verpleegkundige wat staat voor een verpleegkundige  met kennis van verstandelijk gehandicapten .

Sierk heeft respect voor het leven maar ook het afscheid, de dood. Voor hem is het belangrijk dat een overleden mens met een waardig afscheid en respect deze wereld verlaat.

Daarom is Sierk de Bruin een eigen onderneming  begonnen als uitvaart begeleider vanuit het Soesterkwartier.

In een openhartig gesprek verteld Sierk hier over.

“Ik heb nu ruin 26 jaar ervaring in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Het zal u niet verbazen dat ik vele mogelijkheden maar nog meer onmogelijkheden heb meegemaakt.  Ik heb in diverse instellingen gewerkt als verzorger, praktijkbegeleider.  De laatste 15 jaar ben ik actief geweest in de ouderenzorg waarvan we de voorbeelden van bezuinigingen allemaal wel kennen. Momenteel werk ik bij de ”Warande” in Zeist. Gezien mijn ervaring opgedaan in voornoemde instellingen met betrekking tot het begeleiden van nabestaanden en het omgaan met de overledenen meende ik dat het tijd was  om mijn eigen gedachten en wensen in de praktijk te brengen. Daartoe heb ik de laatste 3 jaar ervaring opgedaan bij een uitvaartonderneming. “ en de  “ins en outs” van het vak uitvaartbegeleider geleerd in Amersfoort

Al in 2012 was ons doel in het Soesterkwartier gezamenlijk een nieuwe plek te creëren in de Emmaüskerk  (zijgebouw) en in te richten als rouwcentrum. Een plek waar familie en bekenden op waardig en respectvolle wijze afscheid konden nemen van een overledene. Dit  is helaas nog niet gerealiseerd.

1 (214)Mijn ideeën en werkwijze als uitvaartbegeleider vind ik eigenlijk “normaal” . het is toch vanzelf sprekend dat je respect toont voor zowel de overledene als de nabestaande. Dat behoeft toch geen betoog en hoef je eigenlijk niet te omschrijven. Dat hoort zo. En de nabestaanden hebben ook recht op een voor hen respectvolle wijze van afscheid nemen en de bijbehorende wensen. Met andere woorden, voor mij spreek het vanzelf dat de zinsnede “van wieg tot graf” niet van de ene op de andere dag ophoud. Nabestaande hebben het recht op de laatste wensen,/ gedachten/ emoties tot uiting te laten komen tijdens en bij het afscheid.

Ik zal dan ook binnen de grenzen van mogelijkheden die wensen vervullen. De tijd van de bekende afscheidsmuziek en een plakje cake hebben we wel gehad. Het mag best heel persoonlijk zijn. De termen respect en waardigheid zijn dan ook een vanzelfsprekend iets. Persoonlijk vind ik het al zeer waardevol dat ik als aangewezen “uitvaartbegeleider” bij mensen kom die nog maar kort een prognose hebben. Dan juist mag je van mij verwachten dat we samen met familie alles bespreken, wat de wensen en mogelijkheden zijn.

Uiteraard neem ik alle  “wettelijke”zaken na een overlijden op me. Zo als het doen van aangifte en het regelen van alle verdere zaken met betrekking tot de uitvaart. Daarnaast vind ik dat  de “dingen des levens”niet ophouden bij het sterven. Ook nazorg behoort volgens mijn criteria bij mijn taak en zal dus nog enige tijd met de nabestaanden in contact blijven.

Buiten de 3 jaar dat ik in de gelegenheid ben geweest “het vak”te leren ben ik me nu ook  aan het scholen om namens bijvoorbeeld de Dominee een dienst te kunnen uitvoeren.  Niet dat ik daarbij de Dominee vervang,maar een dienst wel kan uitvoeren en aanpassen aan de wensen van nabestaande. Dit omdat er mogelijk al persoonlijke contacten zijn geweest en ik me een beeld heb kunnen vormen van de wijze van afscheid nemen. Het heeft allemaal geresulteerd in het zelfstandig oprichten van de onderneming.

De Palmuitvaart

Met ingang van , 1 september 2015, ben ik beroepshalve dus zelfstandig ondernemer in de uitvaartverzorging.

Onder de naam” de Palmuitvaart” hoop ik velen bij te kunnen staan in periode van verdriet door het overlijden van een dierbare.

Ook kunt u een beroep op mij doen als u een spreker nodig heeft bij begrafenissen of crematies.

Knipsel Het logo van de onderneming is symboliek en omschrijft de palm van een hand. De hand waar mee gewerkt is, die gaf en nam.  De duif is mede er in verwerkt als teken van rust en vrede.. Het palmblad heeft op zich verwijzingen naar de Bijbelse omschrijvingen. “  *( geen verwijzing naar de gelijknamige straat alhier )

“Alhoewel mijn komst en aanwezigheid gepaard gaat met verdriet en rouw, hoop ik aan een juiste en waardevolle manier mee te kunnen werken om dat proces zo mooi mogelijk te laten verlopen. Van wieg tot graf. Ik zie het als een eer, om er voor te zorgen dat het laatste gedeelte van een afscheid zo goed mogelijk wordt afgestemd aan alle omstandigheden en wensen.”

Sierk de Bruin is bereikbaar op.

0686138292 (werk)

Mailadres : dePalmuitvaart@gmail.com

Interview en verslag Karel van Rooy.

Redactie: In het kader van nieuw ondernemerschap in het Soesterkwartier, bied de Wijkwebsite de mogelijkheid aan, om Zelfstandige ondernemers zich te profileren.