levenskunstOp woensdag 21 mei vanaf 20.00 uur leidt ds. Berend Borger een bijeenkomst in de Emmaüskerk over de kunst van het toeleven naar het sterven. Dit aan de hand van het werk van Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek.

woensdag 21 mei 2014 Emmaüskerk

Ars Moriendi:
Van levenskunst tot stervenskunst

 

Op woensdag 21 mei vanaf 20.00 uur leidt ds. Berend Borger een bijeenkomst in de Emmaüskerk over de kunst van het toeleven naar het sterven. Dit aan de hand van het werk van Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek.

Het enige zekere in een mensenleven is zijn sterven. Een mens moet zijn leven loslaten. Wij zijn stervelingen. En ieder van ons zal vroeg of laat het sterven van een ander meemaken. Dat roept vragen op: zou ik dat kunnen? Ruimte maken voor de dood? Het leven overdragen aan de mensen die achterblijven? Afscheid nemen? Hoe doe je dat, kan je toeleven naar de dood?

In de Middeleeuwen ontwikkelde men de zogenaamde ‘ars moriendi’ ( de stervenskunst). Die stervenskunst beïnvloedt ook nog in onze dagen hoe wij met afscheid nemen en sterven omgaan.

Op deze bijeenkomst willen we die ars moriendi nader bestuderen en kijken naar een moderne ‘ars moriendi’ aan de hand van het werk van Carlo Leget, hoogleraar zorgethiek.

Voor mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger betrokken zijn bij het levenseinde.
Maar zeker ook toegankelijk voor gewone ‘stervelingen.’

Woensdag 21 mei in de Emmaüskerk,
Noordewierweg 131 (Soesterkwartier)
Aanvang: 20.00 uur.
Meer informatie bij Paul van der Harst;
033 – 47 99 251;  paulvanderharst@planet.nl