8da476f72f06a276b1f930cdb28c21f1_XLIn navolging op de eerdere “inspreek” beurt over het invoeren van parkeervergunningen in het Soesterkwartier/ Gildekwartier en Bergkwartier, is er dinsdagavond 28 juni een 2e Ronde in “de Ronde”, plaats Raadszaal.

In de media, verscheen heden een artikel over dit onderwerp, waarbij werd vermeld, dat het beleid ten aanzien van het invoeren van parkeervergunningen, niet zal wijzigen. Het alternatief om een parkeerschijf zone te maken, wordt ( volgens dit artikel) niet in behandeling genomen, daar degene die nu reeds een vergunning hebben, dan ook terug willen naar de parkeerschijf.

Zie hiervoor dit artikel in het AD.

DA pandBuiten “De Ronde”wordt de kadernota in de Raad behandeld over het inmiddels bekende winkelpand “De DA”aan de Noordewierweg. Alle protesten en hoorzitting ten spijt, lijkt het er op dat er niets wordt terug gedraaid, gezien de ingewikkelde procedure. De ingediende motie van een politieke partij, treft U onderaan. Het college, heeft hierop al een reactie uitgebracht.

Bij de moties gaat motie 077 over de Winkelcentra. en (Zie de reactie van het college op deze motie – hieronder

077M SP Actieve aanpak van leegstand in wijkwinkelcentra

Ontraden Toelichting: Eerder dit jaar heeft de raad gedebatteerd over het functioneren van de Noordewierweg, naar aanleiding van het verlenen van een vergunning voor het omzetten van een lege winkel naar studentenhuisvesting. Toen heeft de raad besloten in algemene zin het functioneren van wijkwinkelcentra in Amersfoort nader te willen bespreken. Wij adviseren om de aanpak van leegstand in wijkwinkelcentra hierin te betrekken.

Wij ontraden het invoeren van een leegstandsverordening (het is een complex instrument dat veel inzet vergt en waar we weinig resultaat van verwachten) en het instellen van subsidieregelingen voor individuele winkeliers (geen gemeentelijke taak, geen dekking voorhanden binnen economie & duurzaamheid).

De motie:

2016-077M_SP_Actieve_aanpak_van_leegstand_in_wijkwinkelcentra.

De gehele agenda van dinsdagavond staat hier.

Mocht U niet in de gelegenheid zijn deze “raadsvergadering”te bezoeken, bestaat de mogelijkheid dit via een “livestream”op internet te volgen

Redactie

Karel van Rooy

dank aan JS