Knipsel

Coörperatie Werkplaats Soesterkwartier:

De aanhef van dit artikel is veelomvattend. Onderstaand wordt uiteengezet wat de Coöperatie Werkplaats Soesterkwartier met deze sleutelwoorden aan het doen is. Een belangrijke ontwikkeling is en wordt in gang gezet met een proef voor een aantal bewoners. Uiteindelijk als doel hebbend, dat de gehele wijk gaat profiteren van een betere economische welstand.
21 september 2015 vond in De Nieuwe Sleutel de oprichtingsvergadering plaats van Coöperatie Werkplaats Soesterkwartier. Een gevolg en vervolg van de ingezette lijn van 2014/2015 van Duurzaam Soesterkwartier. De bij de oprichting behorende plannen werden bekend gemaakt. Met name het creëren van een coöperatie om de onderhoud / reparatie taken van Portaal/ Alliantie over te nemen. En ten tweede te komen tot een team van huishoudelijke verzorgers die ingezet kunnen worden bij mensen die dat noodzakelijkerwijs nodig hebben. Dit alles binnen onze eigen wijk.
Allebei zeer belangrijke zaken voor de wijk. Niet alleen de ZZP’ers werkzaam in de onderhoudszaken maar ook voor de nu bestaande organisatie van Huishoudelijke taken zouden werk behouden en even zo belangrijk, de economie blijft voor het merendeel in de wijk.
Reden om een nader in te gaan in de nieuwe Coöperatie Werkplaats Soesterkwartier

HenryIn gesprek met Henry de Gooijer, oprichter van de Werkplaats Soesterkwartier. Desgevraagd vertelt Henry als volgt:
“ De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier bestaat uit 10 werkgroepen. Binnen deze werkgroepen voeren wij projecten uit. Soms leidt dat tot een nieuwe organisatie, waarin we het project zelfstandig maken. De Werkplaats is hiervan een mooi voorbeeld.
In de Werkplaats Soesterkwartier werken bewoners samen om de wijkeconomie van het Soesterkwartier te versterken. Binnen de Werkplaats leveren bewoners en ondernemers van het Soesterkwartier elkaar diensten, zoals huishoudelijke hulp en klussen in huis. Ondertussen leren bewoners en ondernemers elkaar ook beter kennen en waarderen. Zo wordt de sociale samenhang sterker.
Vaak is professionele zorg / dienstverlening immers gescheiden van de informele zorg voor elkaar. Dat onderscheid verdwijnt deels als wijkbewoners elkaar onderling diensten verlenen. Er is meer tijd en aandacht voor elkaar. Met het combineren van elkaars sociale netwerken behalen we onder de streep een hogere kwaliteit.

Het Soesterkwartier herbergt een groot aantal Zelfstandige ondernemers ( Zzp’ers) die mogelijk de onderhoudswerkzaamheden van de woning coöperaties konden uitvoeren. Tevens zagen wij mogelijkheden om taken in e huishoudelijke ondersteuning binnen de wijk te houden. Zo snijdt het mes aan twee kanten: De werkgelegenheid in de wijk vergroot en de onderlinge verbindingen tussen wijkbewoners worden versterkt. Omdat deze gedachte aanhaakt aan Portaal’s ambities om op sociaal gebied te innoveren, gaf deze organisatie aan wel aan een proef te willen meedoen. De Alliantie wil bovendien het experiment nauwgezet volgen met de bedoeling om na afronding van de proefperiode aan te haken.
Na de drukke periode van de zomerparade en de afwikkeling van deze < niet > hittebestendige braderie werd een nieuwe start gemaakt met de realisering van het wijkproject.
Het op 3 februari 2015 gepresenteerde Haalbaarheidsplan Soesterkwartier in de Observant, kreeg veel bijval van de politiek. Maar ook over onze gemeente grenzen keek en kijkt men geïnteresseerd mee naar de ontwikkelingen van het Soesterkwartier.

De opzet

De Werkplaats biedt een basis voor bewoners om te werken in de wijk. Door samen te werken, verdienen wijkbewoners het geld dat bedoeld is voor de wijk, wat normaliter door dienstverleners van buiten de wijk wordt verdiend.Portaal besteedt bijvoorbeeld met een woningbestand van 1000 woningen in het SK een behoorlijke bedrag aan onderhoud. Het kan efficiënt zijn om bij dit werk gebruik te maken vanvakmensen uit de wijk . De wijk kent alle disciplines: Timmermannen, Schilders, Loodgieters, Verwarmingsmonteurs, Stukadoors, Tegelzetters en ga zo maar door

De werkgroep inventariseerde het ZZP’rs bestand en de geregistreerde vakmensen werden benaderd om deel uit te maken van de Kluscentrale Soesterkwartier. Natuurlijk werden er situaties geschetst van “handige Harrie”die wel even een stopcontact maakt, of een kraanleertje vervangt. Waar ligt de scheidslijn tussen de handige klusser en de vakman.
De oplossing bleek simpel. De woningbouwcoöperatie hanteert een complete lijst van wat de bewoner dient te regelen en datgene wat door de vakmensen wordt gedaan. Op deze wijze komt de vakman inderdaad alleen voor zaken op zijn of haar gebied.
Dezelfde formule kan worden gehanteerd voor huishoudelijke hulp Een deel van de opgave leent zich prima voor een vergelijkbare aanpak, waar vakmensen uit de wijk zich inzetten.
Het uitvoeren van medische, aanverwante zaken is hierin geen optie. Bijvoorbeeld het aanbrengen van steunkousen behoort in bovenstaande casus niet tot de taken van een huishoudelijke hulp.
Ook hier is een inventarisatie gemaakt over baten en kosten met inachtneming van de nu geldende vergoedingen.

Wat kunnen we verwachten:

Concreet. Binnenkort krijgen bewoners van een huurwoning van Portaal de mogelijkheid zich aan te melden als deelnemer aan het experiment de Werkplaats. Men wil een proef starten in 2016 met 50 woningen die dan niet meer door Portaal in onderhoud en reparatie worden gehouden. Hier komt dan de eigen klussencentrale SK aan bod met hun toegevoegde ZZP’ers.
Voor de Huishoudelijke ondersteuning wordt in samenwerking met het Wijkteam volgend jaar gekeken hoe er 25-30 clienten willen deelnemen aan het experiment. Daarvoor kunnen zich nu al mensen aanmelden die dit werk kunnen uitvoeren. Op de website van de Werkplaats, www.soesterkwartier.com, staat hiervoor al een oproep.

Vacature

In de media is inmiddels een vacature geplaatst die de belangrijkste schakel gaat worden tussen “klant” en inzet personeel. Deze coördinator (m/v), vult een sleutelrol in de nieuwe organisatie. Hier melden de mensen hun klachten/ verzoeken die na beoordeling door deze coördinator ( m/v ) worden uitgezet. Een veelzijdige functie die derhalve daarvoor ook als “werknemer”zal worden beloond. De voorkeur gaat zeer zeker uit naar iemand uit de wijk zelf.
De hele vacature staat op de website van de stichting .http://soesterkwartier.com/coordinator/
Het zal na de start van de nieuwe procedure niet altijd vlekkeloos verlopen. We moeten veel leren hoe we het geheel in uitvoering hebben. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. Gaande het verloop van de proefperiode zal er meer en meer aan de Werkplaats worden toegevoegd.
Toch wel met enige trots, kunnen we dan zeggen dat het Soesterkwartier zijn “eigen”boontjes dopt en met zijn eigen wijkeconomie de hele wijk steunt. Dus een ieder profiteert hiervan en zal uiteindelijk een positief effect hebben en een bezoek aan de voedselbank misschien wel overbodig.. “

 

Redactie Wijkwebsite
Karel van Rooy.