_DSC8706De Kinderwijkraad (KWR) is lekker van start gegaan. Ons eerste aandachtspunt is de veiligheid van de Noordewierweg. Oversteeklichten die te kort op groen staan, dubbel parkeren, te hard rijden – genoeg zaken om ons eens flink in te verdiepen. We hebben foto’s gemaakt van gevaarlijke situaties en plannen bedacht om de boel veiliger te maken. Heel veel schoolkinderen maken dagelijks gebruik van de weg, en er gebeuren net even teveel ongelukken.

Vorige week hebben we met wijkagent Maarten langs de Noordewierweg gestaan en rode of groene kaarten uitgedeeld. Bij dubbel of verkeerd geparkeerde auto’s deden we een rode kaart onder de ruitenwissers, en mensen die wat te hard reden of andere rare stunts uithaalden werden door Maarten aan de kant gezet. Bijna iedereen reageerde heel positief; veel mensen vonden het fijn dat de KWR hier aandacht aan besteedt.

KWR (15)Volgende week donderdag heeft de KWR een afspraak met wethouder Hans Buijtelaar. De vorige KWR is op 16 april 2014 bij de wethouder langs geweest met een groot aantal handtekeningen. Er zijn toen ook al kritische vragen gesteld over de verkeersveiligheid in het Soesterkwartier, en er zijn ook afspraken gemaakt. Zo is er destijds gesproken over het aanpassen van de Dollardstraat, en het aanstellen van verkeersbrigadiers. Tot op heden is van dat alles niet veel terecht gekomen; een goede reden dus om de heer Buijtelaar daarover te bevragen.

Het is leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen meedenken en meewerken. We komen elke donderdagmiddag bij elkaar in de aula van ’t Anker aan de Dollardstraat. Wie het leuk vindt mag best eens langskomen. Mocht u vragen of ideeën hebben, neem dan gerust contact met ons op.

_DSC8799Namens Welzin,

Jolande Koelewijn, Esther van Zetten en Sjaak Pols

Red.KvR