duurzaamheidsdagenGraag nodigen wij u uit voor de Duurzaamheidsdagen 2.0 die plaatsvinden plaats op donderdag 30 en vrijdag 31 oktober op de Wagenwerkplaats.

Samen met specialisten, buren, Soesterkwartierders, belangstellenden willen we in gesprek gaan over een duurzame Wagenwerkplaats en duurzaam samenleven niet alleen op korte, maar ook op lange termijn.
Wagenwerkplaats in beweging
Met het 175-jarige jubileum van de spoorwegen in Nederland staat de Wagenwerkplaats van 16 t/m 21 oktober volop in de schijnwerpers met de Spoorparade. Een mooie promotie voor een gebied dat volop in beweging is door onder andere de plannen van het duurzaam wonen-project Soesterhof voor de bouw van 40-50 woningen. Ook de gemeente Amersfoort en de werkgroep Woonwerkplaats van de Vereniging Duurzaam Soesterkwartier denken na over de inrichting van het gebied. De wagenwerkplaats biedt in de toekomst ruimte aan circa 500 woningen (en het goederenemplacement later aan een vergelijkbaar aantal woningen en mogelijk nog meer) en stedelijke voorzieningen die passen bij het culturele en innovatieve profiel van de Wagenwerkplaats en de stationsomgeving.
Om alle ideeën op de Wagenwerkplaats mogelijk te maken, is een bestemmingsplan nodig dat in 2015-16 wordt gemaakt. Een bestemmingsplan heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. We kijken niet alleen naar een periode van 10 jaar, maar ook verder (2050).
Brede duurzaamheidsvisie
Inhoudelijke kennis is bij veel mensen aanwezig. Met de Duurzaamheidsdagen 2.0 willen we komen tot een brede duurzaamheidvisie die onderdeel wordt van het bestemmingsplan waarover de gemeenteraad een besluit neemt. Het maken van een brede duurzaamheidsvisie doen we samen met een aantal mensen van de gemeente, met specialisten die vaak al op de één of andere manierbetrokken zijn (geweest) bij de Wagenwerkplaats. Maar bovenal doen wij dit samen met iedereen die mee wil denken over de (duurzame) toekomst van de Wagenwerkplaats!
Opzet programma 30 en 31 oktober Het programma is als volgt: Donderdag 30 oktober
Op donderdag 30 oktober starten we met een introductie van de duurzaamheidsvisie en een inleiding op het gehele gebied. Daarna worden diverse workshops georganiseerd op het gebied van Sociale samenhang en participatie, Natuur en landschap, Klimaat en water, Mobiliteit, Circulaire Economie, Wijkeconomie, Grijs Milieu, Identiteit van het gebied en Energie. Tenslotte vinden er plenaire presentaties van de workshops plaats en is er een mogelijkheid tot napraten met een hapje en een drankje. De Duurzaamheidsdag op donderdag 30 oktober is van 9.30 uur tot 17.30 uur en vindt plaats in het Oude magazijn op de Wagenwerkplaats (achter het glas-in-loodatelier de Witte Raaf).
Vrijdag 31 oktober
Op de tweede Duurzaamheidsdag starten we met een presentatie van de geïntegreerde resultaten van de workshops die op donderdag hebben plaatsgevonden en gaan we discussiëren aan de hand van stellingen. De conclusie van de discussie en de resultaten van de workshops worden om 16.00 uur gepresenteerd aan wethouder(s), raadsleden en aanwezigen. De Duurzaamheidsdag op vrijdag
31 oktober is van 13.00 uur tot 17.30 uur en vindt plaats in de verkeerstuin op de Wagenwerkplaats.De Duurzaamheidsdagen 2.0 zijn een vervolg op de Duurzaamheidsdagen in 2009. Toen was de insteek de People-Planet-Profit gedachte, losgelaten op een concept masterplan van de NS voor het gebied. Wij zijn nu verder. We praten over niet alleen over CO2 neutraal in 2013 (gemeente) of energieneutraal bouwen in 2020 (rijk), maar juist ook over duurzaam samenleven, maatschappelijke veranderingen, sociale zekerheid, het opvangen van de klimaatveranderingen over 50 jaar, maatschappelijke verandering: kortom over People-Planet-Profit-Prosperity.
Meer informatie over de Duurzaamheidsdagen en de workshops vindt u op
www.duurzaamsoesterkwartier.nl onder projecten/duurzaamheidsvisie.
Meld u aan!
Wilt u aanwezig zijn en meedenken over een duurzame Wagenwerkplaats? Dan kunt u zich aanmelden bij Joke Sickmann door een mail te sturen naar j.sickmann@planet.nl. Wilt u in de mail aangeven of u donderdag, vrijdag of beide dagen aanwezig bent. Heeft u nog vragen? Dan kunt u met Joke bellen via
033-4611474.
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Woonwerkplaats, Vereniging Duurzaam Soesterkwartier,Henry de Gooijer
Namens de gemeente Amersfoort, Dick Schalks, projectmanager