unnamedGeachte heer, mevrouw,

De NS en de gemeente Amersfoort werken samen aan een Masterplan voor de Wagenwerkplaats. Om goede keuzes te maken voor de toekomst van het terrein willen NS en de gemeente de mening horen van gebruikers, betrokkenen en belangstellenden. Hiervoor worden bijeenkomsten georganiseerd. Op 26 november 2014 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Klik hier voor een impressie. Met onder meer de input van die avond is gewerkt aan ruimtelijke denkrichtingen, die zijn gepresenteerd op de tweede bijeenkomst (18 februari 2015). Klik hier voor de resultaten van de tweede bijeenkomst.unnamed (3)

Naast de input van de gebruikersbijeenkomsten is vanaf de start van het Masterplan onderzoek uitgevoerd naar uiteenlopende thema’s (op het gebied van verkeer, geluid, externe veiligheid, etcetera). De nieuwsbrief van 22 juni j.l. gaat verder in op deze onderzoeken en de stand van zaken. Deze vindt u hier.

master (12)Uitnodiging

NS en de gemeente nodigen u graag uit voor de volgende bijeenkomst:

Datum   |  14 september 2015

Tijdstip  |  19.30 uur – 21.00 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur) Locatie  |  Het Centraal Ketelhuis, Soesterweg 320

unnamed (2)Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over het concept Masterplan. Het proces tot het concept ontwerp, de uitgangspunten en verschillende onderzoeken komen hier uitvoerig aan bod. U wordt gevraagd naar uw mening met betrekking tot het concept Masterplan. De resultaten van de derde bijeenkomst dienen vervolgens als input voor het definitieve ontwerp, welke wordt gepresenteerd in een vierde bijeenkomst.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via een e-mail aan

masterplan@imoss.nl.

* alle documenten zijn te vinden op de website: www.wagenwerkplaats.eu

link eerste bijeenkomst:

link tweede bijeenkomst:

link nieuwsbrief juni: master (48)