meander (26) (Custom)Wij verheugen ons U mede te delen dat de redactie van deze wijkwebsite is bevallen van een nieuw redactie lid. Het is een meisje en we noemen haar Erica.

Al eerder ( april 2014) trad Karel van Rooy toe, tot de gelederen van de redactie als verslaggever/fotograaf. De vele verslagen en foto,s zullen U niet ontgaan zijn.

Op 8 oktober werd tijdens de buurtborrel in café de Gooijer een oproep gedaan voor een nieuw redactielid. Spontaan reageerde toen de aanwezige bezoekster Erica van Vugt.

Erica afkomstig uit het speciale onderwijs en een typerende duizendpoot wat betreft vaardigheden en kennis, is inmiddels enthousiast begonnen. Zij had haar vuurdoop afgelopen dinsdag bij de bijeenkomst van bewoners Soesterkwartier in de Speeltuin Noordewierweg. Een pittige avond van Duurzaam Soesterkwartier met voorstellen en ideeën voor de toekomst. Haar verslag en foto,s staan inmiddels op de website.

Door deze uitbreiding is ook de werkwijze aangepast. Karel zal de reportages maken van sport/spel en educatie/ontspanning/ Welzin/ Wijkleerbedrijf/ Ondernemers en Erica richt zich met name op de Wijkontwikkelingen, zoals Duurzaam/ Groen/milieu en veiligheid.

Daarnaast hebben wij onze “bestuurlijke”verslaggeefster Ngie die het politieke klimaat volgt en het beheer heeft over de lopende activiteiten (kalender/ agenda.). Al overkoepelend is Nel, die de coördinatie en het wel en wee van de website beheert. Op de achtergrond is dan daar nog de buitenland correspondent Peet en als algemeen redactielid spreekbuis voor het Soesterkwartier, Joke Sickmann                                          

redactieleden    


 

 

 

Nel                           Ngie                          Karel                               Erica                      Peet

Joke Sickmann-2

Joke