1 (102)Bij grote regelmaat worden er optredens verzorgd in het Grandcafè van Birkhoven Zorggoed. Deze kunnen variëren van zangduo,s, een enkele gitarist of een orkest van 40 man. Wat altijd aanwezig is bij deze muziek happening,is het enthousiaste publiek.

Voor deze middag stond een optreden van The Ol’Foxes gepland. En menig Amersfoorter zal deze naam herkennen gezien hun vele optredens in en rond Amersfoort.

Het sextet was al vroeg bezig met de opbouw van alle apparatuur. Gezien de ronde structuur voor het Grandcafe wordt er nogal regelapparatuur binnen gebracht. Snoeren worden weggewerkt en vastgeplakt, microfoons getest. En uit de redelijk vele kistjes en kisten, kon men het aantal instrumenten afleiden.

1 (96)Aan boord van het Sextet, zijn: Jacob van Peet: Fred Rijkers, Koos de Bruijne:Wim de Vos: Jan Zijlstra: Steven Drenth: Peter Vorrink: en last but not least  Theo Lutgerink: techniek1 (111)

Op hun website omschrijven ze zelf hun muziekrichting en presentatie.

Wij brengen Irish Folksongs and more… o.a. traditionele Schotse en folksongs uit diverse landen. Levende muziek die op een informele manier wordt gebracht.Wij maken gebruik van o.a. de trekharmonica, bodhran, banjo, gitaar, tin-whistle, spoons, viool en natuurlijk onze stemmen.Het repertoire bestaat uit prachtige oude en recente ballades alsmede droevige en vrolijke nummers.Een aantal teksten zijn wat ondeugend, niet in de laatste plaats vanwege de samenhang met het zware leven op het land, in de mijnen, op zee, de liefde, de vrouwen en natuurlijk het geestrijke vocht.

U kunt ons overal tegen komen.

1 (24)In een goed gevulde zaal werd rond de klok van 14.30 uur het plaatselijk concert begonnen. Het repertoire was duidelijk. Ierse en Schotse “ballads”. Na een kort welkoms woord werd het eerste nummer ingezet. Leaving of Liverpool. En zowaar gedurende het gespeelde nummer waande je, je in Liverpool, zag je de Beatles lopen, en rokende schoorstenen met een grote pluim uit de kolenmijn. Zeer karakteristiek ten gehore gebracht.Het tweede nummer vereiste enige uitleg. Maar geen woord verkeerd hoor voor het nummer Dirty Old Town.Bully in the Alley ,Rose of Allendale,  Galway Girl, Aiden McAnespie, I’ll Tel me Ma,Loch Lomond/Red is the Rose., Rising of the Moon en Maire’s Wedding. Alle nummers uit de zo typische sfeer van Ierland/ Schotland. Je had zo nu en dan de indruk dat het Grandcafe een Ierse Pup was geworden. Het publiek reageerde geweldig op de gespeelde nummers en niet te vergeten de steeds wederkerende korte uitleg over de gezongen tekst.

1 (62)Na de pauze volgde nog eens 13 nummers waarbij de folklore van het Ierse lied goed voelbaar was.

Een succesvol optreden van The Ol’Foxes en zoals ze zelf beschrijven. U komt ons overal tegen.

Verlag en fotoreportage, Karel van Rooy.