Nieuwe Ondernemende winkeliers die “durven”

Met de ZomerParade werd de redactie er op geattendeerd dat naast de winkel van Typisch Jij, zich plots een supermarkt had gevestigd en aan de andere zijde van "Carmie" ook activiteiten waarneembaar waren. Heden 28 juni 2017 werd eens een bezoek gebracht aan beide nieuwe ondernemers. Supermarkt Dukan, die op [...]