PuntenburgOnder noemer van deze titel is een actiegroep uit het Soesterkwartier te Amersfoort, voornemens vandaag 22 juni 2014 te demonstreren.

De gisteren in het nieuws gekomen Sytze van der V, die zelf bekend maakte in de media dat hij in Amersfoort was komen wonen, veroorzaakte nogal wat reacties.

In een openbrief aan de bewoners van het Soesterkwartier zette de Burgemeester uiteen waarom de bekendmaking nu plaatsvond en werd een bijeenkomst gehouden in de flat waar Sytze v d V nu woont. De brief vindt U op deze website.

Ook de media besteedde ruim aandacht aan het feit dat betrokkene zich had gevestigd op een plaats waar een kinderdagverblijf gevestigd is. Alsmede de nabij gelegen speelterreinen en scholen.

Benadrukt moet worden dat betrokken S, zijn straf heeft voldaan en dus als gewoon burger door het leven gaat.

Van de zijde van de bewoners Soesterkwartier, ontstond na de berichtgeving erg veel onrust in de wijk. Dit leidde aan het eind van de zaterdagavond tot het oprichten van een actiecomité met de naam als boven vermeld.

Een site met een petitie werd opengesteld en schrijvende dit bericht hebben 253 mensen deze ondertekend.

De petitie vindt U hier.

Vandaag zondag 22 juni zal men tijdens de Zomermarkt op de Noordewierweg nog meer handtekeningen verzamelen, om deze (later) aan te bieden aan de Burgemeester van Amersfoort, de Hr Bolsius. Om 13.00 uur zal men vanaf de Esdoornstraat in de wijk verzamelen.

Op de redactie is momenteel niet bekend of er gedemonstreerd zal worden voor de woning van genoemde Sytze van der V.

Redactie Wijkwebsite.