SOESTERKWARTIER – De wijkwinkel in het Soesterkwartier aan de Noordewierweg sluit met ingang van 1 juli 2012. De Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) heeft besloten de huur van de wijkwinkel op te zeggen. De wijkwinkel biedt onderdak aan verschillende (vrijwilligers) organisaties. Een aantal bewoners in het Soesterkwartier is niet blij met de gang van zaken. Riek Brons vindt dat er ‘een heel vies spelletje is gespeeld met wijkbewoners’.
De gemeente heeft eerder de de beheer- en exploitatiesubsidies voor welzijnsaccommodaties stopgezet. SWA moest daardoor bezuinigen. Tot die tijd werd met tijdelijke financiële bijdragen voor het wijkmuseum en het houden van wijkspreekuren sluiting van de wijkwinkel voorkomen. SWA vindt het niet langer verantwoord de wijkwinkel, zonder subsidie, te blijven huren terwijl de subsidies wegvallen. Het wijkbeheerteam en het project ‘Heb je even voor mij’ maken van de wijkwinkel gebruik. Stadsring 51, de wijkagent, wijkbeheerder en de wijkwethouder houden in de wijkwinkel hun spreekuren. De SWA wil de huidige gebruikers helpen bij het vinden van andere huisvesting. Volgens de gemeente past het sluiten van de wijkwinkel in het Soesterkwartier binnen de lijn die is uitgezet voor een ‘accommodatieloos SWA’.
Met ingang van 1 januari 2012 is de SWA al gestopt met het inzetten van een vaste beroepskracht op het wijkmeldpunt. Het aantal meldingen bij het Wijkmeldpunt zou al dusdanig zijn teruggelopen dat, ‘gelet op de bezuinigingen, het inzetten van een betaalde kracht op het Wijkmeldpunt niet tot de te stellen prioriteiten behoort’. Sociale meldingen kwamen steeds vaker via het spreekuur van de wijkagent binnen. Voor het spreekuur van de wijkagent wordt nu een andere plek gezocht, waardoor een plek voor ‘sociale meldingen’ gegarandeerd is. Inwoners van Soesterkwartier kunnen andere meldingen doen bij het Meldpunt Woonomgeving van de gemeente of bij de verhuurder van hun huis.
Belazerd Een groep bewoners betreurt het opzeggen van de huur door SWA. Een van hen is Riek Brons. Zij is niet blij met de gang van zaken. Brons vindt dat bewoners ‘belazerd’ zijn en door niemand, serieus worden genomen. ,,Dat wij door de directeur van de SWA voorgelogen worden, dat wij dat niet pikken maar dat hij dan doodleuk schrijft dat hij niet meer inhoudelijk zal reageren op onze brieven? Dat wij van de gemeente ook al een dergelijke brief hebben ontvangen? Dat er inmiddels twee gesprekken zijn geweest met twee mediators en de gemeenteambtenaar en dat het helemaal niets opgeleverd heeft. Wat ons betreft wordt hier een heel vies spelletje gespeeld met wijkbewoners en worden onze centjes in het hopeloze gat met de naam SWA gedumpt.”
Het college van b en w wijst er op dat bewoners in het Soesterkwartier kunnen besluiten samen met andere (betalende) organisaties de huur van de wijkwinkel op te brengen. Dat gebeurt ook met burgerinitiatieven rond een aantal andere wijkaccommodaties, zoals Het Middelpunt in Zielhorst en Het Klokhuis in Randenbroek. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld deze wijkaccommodaties, is de wijkwinkel geen eigendom van de gemeente, maar van woningcorporatie De Alliantie. De gemeente zegt bewoners wel te willen helpen bij het ontwikkelen van plannen en met de contacten met De Alliantie. Het sluiten van de wijkwinkel zou volgens het college van b en w geen ‘zwaarwegende nadelige inhoudelijke consequenties’ hebben voor de buurtbewoners. ,,De activiteiten die nu plaatsvinden in de wijkwinkel worden elders gehuisvest. Mogelijk dat daar wel financiële consequenties aan zijn verbonden.”

Bron: Stad Amersfoort