STICHTING VRIENDEN VAN DE EEMHAVEN (SVE i.o.)

P5272661Woensdagavond 27 mei was de redactie op bezoek op het prachtige schip “De Inspiratie” dat in de Eemhaven ligt. Een gezelschap, dat gaande weg de avond uitbreidde tot ongeveer 20 personen, verzamelde zich om meer te horen over de oprichting van de Stichting Vrienden van de Eemhaven. Voorzitter Ruud Luchtenveld, jawel, ooit wethouder hier in Amersfoort, heette de bezoekers welkom en gaf een toelichting op de doelstelling van de nieuwe stichting: “De Stichting heeft als doel de historische, economische en duurzame waarden van het Eemhavenkwartier te behouden en te versterken, waarbij de leefbaarheid en de schaal van de menselijke maat voelbaar is. De Stichting beziet daarbij de Eemhaven in haar grote context, vanaf de Havik tot en met de Kop van Isselt.”

Na het welkom, de introductie en een kennismakingsronde gaf Ruud Luchtenveld een uiteenzetting over de zaken die nog geregeld moeten, alvorens de SVE die nu nog in oprichting is, ofwel: i.o. een bij de Kamer van Kookhandel ingeschreven Stichting kan worden. Zaken die voor de oprichting nog geregeld moeten worden zijn o.a.; het vaststellen van Statuten, een Notarisbezoek, het vinden van de financiële middelen om een en ander te bekostigen, en als laatste de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Het is de bedoeling dat het bestuur van de stichting uit 7 personen bestaat. Enkele nieuwe bestuursledenP5272682 werden voorgesteld. Behalve voorzitter Ruud Luchtenveld , zijn dat Laurens Olieman, eigenaar van het schip De Inspiratie (secretaris); Martin Stoffer (penningmeester), Francis Hazekamp, bekend van omroep RTV Utrecht en Joke Sickmann o.a. betrokken bij het Wijkmuseum Soesterkwartier en goed op de hoogte van de geschiedenis van Amersfoort en de Eem. Een zesde bestuurslid was wegens ziekte verhinderd. Ruud Luchtenveld deelde mee dat er nog één vacature is. Het bestuur hoopt dat deze vervuld zou kunnen worden vanuit de gelederen van de omwonenden van de Eemhaven.

Aan het begin van deze bijeenkomst hing er een wat afwachtende aarzelende sfeer, maar geleidelijk aan kwam er een spannende en interessante discussie op gang tussen de aanwezigen. Aan het einde van de avond was het duidelijk , dat veel Amersfoorters – of je nu in Kattenbroek of in het Soesterkwartier woont of dat je direct omwonende bent – de Eemhaven al helemaal in hun hart hebben gesloten en bij “de vrienden” willen horen. Het initiatief om een Oliemolen te bouwen aan de Eem heeft een belangrijke impuls gegeven om samen te gaan werken, maar het gaat het niet alleen daarom. Het gaat toch vooral om de ontwikkeling van het hele gebied (zie doelstelling).  Het bestuur heeft behoefte aan financiële middelen. Voorgesteld is om een oproep te doen en Amersfoorters uit te nodigen steunlid te worden van de stichting. Met een tientje per jaar per persoon komt de stichting al heel ver. Caroline Denijs riep de aanwezigen op, om het werk om de Eemhaven te promoten niet over te laten aan het bestuur, maar ook zelf actief aan de slag te gaan. Daar gaat men in de komende dagen over nadenken.

P5272688Wat die Oliemolen betreft deelde het bestuur mee, dat er een brief is gestuurd naar de leden van de gemeenteraad om nog eens opnieuw naar het voorstel te kijken. Dit is belangrijk, omdat de spraakverwarring tijdens een eerdere bespreking in de gemeenteraad veel te groot was.  Aanwezig was ook ambtenaar Rachel Broekmeulen. Zij is projectleider van het Eemplein. Rachel vertelde dat door de gemeenteraad al veel eerder besluiten zijn genomen die het eigenlijk onmogelijk maken om op de plaats van “blok 3” een replica van de oude Oliemolen neer te zetten. Maar als de SVE  met goede nieuwe, werkbare voorstellen komt,  het wel mogelijk is om er nog eens over te praten. Waarschijnlijk komt er daarom na de zomervakantie een nieuwe gelegenheid om over dit onderwerp met de gemeente en andere betrokkenen in gesprek te gaan. Hierop werd gereageerd met de opmerking, dat raadsleden ook zelf initiatieven voor een hernieuwd gesprek kunnen nemen. Die opmerking was belangrijk omdat het nieuwe bestuur zich voorgenomen heeft om de verschillende politieke partijen in Amersfoort op dit onderwerp te gaan aanspreken.  Zie ook de website van de Oliemolen

Verslag: Joke Sickmann en Ngie

Foto’s: Ngie

28 mei, nagekomen bericht:
Secretaris Laurens Olieman berichtte de redactie dat de heer Böhm, omwonende van de Eemhaven, zich heden aangemeld heeft als nieuw bestuurslid van de SVE.  Sneller kan het niet.