stadhuis (Custom)in Amersfoort dinsdag 1 juli 2014 – gemeente, openbaar ministerie en politie

In dit bericht geven de burgemeester, de politie en het openbaar ministerie (de zogenoemde lokale Driehoek) informatie over de huidige stand van zaken rond de vestiging van Van der V. in Amersfoort. Op zaterdag 21 juni zijn Amersfoorters geïnformeerd over de komst van de man, vandaag vertellen wij over de stand van zaken.

Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort Ger Huijer, plv. districtschef politie Roland de Kruijk, officier van justitie

Stappen tot nu toe  De afgelopen periode hebben wij alles op alles gezet om Van der V. ertoe te bewegen zich op een andere locatie te vestigen in Amersfoort. Er is op allerlei manieren contact gezocht, een onafhankelijk persoon is gevraagd om tot een oplossing te komen en belangrijke uitgangspunten zijn benoemd (zoals de mogelijkheid om zich elders in de stad te vestigen en hem te helpen bij het saneren van zijn schuld van tienduizenden euro’s). Contact werd soms geweigerd en gesprekken werden afgebroken. Van der V. stelde onmogelijke eisen (inhoudelijk, moreel en in de manier waarop er met hem gesproken zou moeten worden). “Voor onkosten voor verhuizing en inrichting waren we bereid een fatsoenlijke afspraak te maken, maar bij verzoeken om grote sommen geld (als immateriële schadevergoeding) of vormen van chantage trek ik een harde grens”, zegt Lucas Bolsius. “Het is ons niet gelukt met onze overredingskracht Van der V. tot het inzicht te brengen dat we gezamenlijk een oplossing wilden vinden.”

Vervolgstappen Omdat Van der V. nog niet is verhuisd, blijft de inzet om een oplossing te vinden voor de huidige situatie. “Wij hebben veelvuldig geprobeerd om met deze meneer in gesprek te komen en te blijven (ook via zijn raadsman), en we hebben de contacten met Van der V. nooit beëindigd. Daarnaast wordt gekeken naar andere mogelijkheden om deze situatie te beëindigen, waaronder de optie om te kijken naar de huurovereenkomst. We begrijpen dat de wijkbewoners een ultimatum zouden willen stellen en op korte termijn duidelijkheid willen, maar de werkelijkheid is weerbarstig.”

Geen eigenrichting We mogen niet voor eigen rechter gaan spelen: we leven in een rechtstaat, waarin iemand die zijn straf heeft uitgezeten een vrij mens is. Eigenrichting kan niet getolereerd worden. “Als je het heft in eigen hand neemt, zijn de consequenties voor jezelf en de mensen om je heen bovendien heel groot”, zeggen de leden van de Driehoek (burgemeester, openbaar ministerie, politie).

Openbare orde De politie spant zich in om de rust te bewaren voor alle bewoners. Als dat nodig is, zet de burgemeester bevoegdheden in (zoals een samenscholingsverbod of een noodbevel) om de politie extra gelegenheid te bieden op te treden. Mensen die de politie willen

informeren omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid in hun woonomgeving kunnen bellen met 0900 8844, of 112 als het dringend is. Anonieme meldingen kunnen worden doorgegeven via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Communicatie Sinds breed bekend is gemaakt dat Van der V. in Amersfoort woont, zijn er veel mogelijkheden geweest om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Ook de komende tijd kan iedereen bij vragen en opmerkingen terecht bij de gemeente, door te bellen naar 14033 of te mailen. Wie mailt naar burgemeester@amersfoort.nl wordt bovendien de komende tijd per e-mail geïnformeerd als er nieuwe informatie bekend wordt gemaakt. Een delegatie van wijkbewoners is op dinsdag 24 juni in gesprek geweest met de burgemeester en zij spraken toen af om na een week opnieuw contact te hebben. Net als vorige week zullen de burgemeester en fractievoorzitters op dinsdagavond 1 juli met een delegatie van wijkbewoners in gesprek gaan.

Vrij man  Bolsius en de andere leden van de Driehoek blijven van mening dat ieder vrij mens zich in Amersfoort moet kunnen vestigen. “We houden de verantwoordelijkheid om mensen te ondersteunen bij de terugkeer in de samenleving nadat ze ernstig de fout in zijn gegaan. Maar alle zorg, hulp en ondersteuning die wordt geboden, wordt door Van der V. resoluut afgeslagen. Het wispelturige gedrag van Van der V. en de eenzijdige wijze waarop hij de media inzet, maakt samenwerking met hem onberekenbaar, en maakt het aangaan van afspraken met hem tot op dit moment onmogelijk. Dat brengt grote dilemma’s met zich mee”, zeggen de leden van de Driehoek.

Bewoners appartementencomplex Puntenburg De aanwezigheid van groepen mensen en de maatregelen ten behoeve van de veiligheid hebben de afgelopen tien dagen grote impact gehad op de overige bewoners van het appartementencomplex en hun familie, zeggen de leden van de Driehoek. “Dat vinden we ontzettend vervelend. De wijze waarop zij daar mee om zijn gegaan verdient onze complimenten en bewondering. Maar het is nodig voor de veiligheid van Amersfoorters en om de openbare orde te kunnen handhaven.”

Kinderopvang Met de medewerkers van de Kinderopvang en de ouders van de kinderen op het kinderdagverblijf heeft de burgemeester contact. “In deze contacten heb ik gehoord dat ouders gevoelens van onzekerheid hebben en dat begrijp ik. Er zijn zorgen over de aanwezigheid van Van der V., en de media-aandacht en de oploop van wijkbewoners geeft ook onrust. Het belang van de kinderen staat voorop, en bij de medewerkers van de Kinderopvang is dat in goede handen.”

Wijkbewoners Burgemeester, openbaar ministerie en politie hebben waardering voor de bewoners van de wijk die de afgelopen week hebben bijgedragen aan de rust in de wijk. “Dankzij hun actieve inzet, is aandacht gekomen voor het belang om geen eigenrichting toe te passen. De boodschap van vandaag zal voor sommigen niet de gewenste tussenstand zijn, maar we vertrouwen op het inzicht dat we in deze situatie geen ijzer met handen kunnen breken.”

Ouders  Over de manier waarop we kinderen bewust en weerbaar moeten maken van de risico’s in onze samenleving, zijn door de GGD uitspraken gedaan. Ook op scholen en andere organisaties met kinderen wordt dat gesprek gevoerd. Geprobeerd wordt om door middel van tips en ervaringen, elkaar te helpen om onnodige onrust bij kinderen te voorkomen en hen ondertussen alert te maken.

Uiteenlopende meningen Het gesprek over de vestiging van Sytze van der V. en de terugkeer van ex- gedetineerden is in Amersfoort de afgelopen dagen op veel plekken gevoerd. De burgemeester: “Met veel Amersfoorters zijn we in contact geweest over het ingewikkelde onderwerp van de terugkeer van zedendelinquenten in de samenleving. De meningen lopen enorm uiteen. Uiteindelijk is het een opgave voor ons allemaal om een manier te vinden om met deze situatie om te gaan.”

Nieuwe wetgeving Deze situatie heeft kunnen ontstaan omdat we landelijk de zorg en hulpverlening voor mensen als Van der V. nog onvoldoende hebben georganiseerd: het is goed en broodnodig dat er wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving om ex-gedetineerden langer te volgen en te dwingen tot hulpverlening (soms levenslang als nodig). Burgemeesters zouden een steviger rol moeten krijgen in het toekennen van woningen aan zedendelinquenten. Het is een landelijk probleem, dat we niet lokaal kunnen oplossen.