knipselOp het stadhuis, was heden 31 oktober 2016 een “extra” hearing (de Ronde)  over de berichtgeving in de media, dat Stadring51 in zijn totaliteit gaat verdwijnen.  Sociale Raadslieden al ontslagen worden en gesprekken met de nieuwe “combinatie”Indebuurt033 waren mislukt.

Met de kennis van deze ingrediënten vulde om 18.30 uur de Molenzaal op het stadhuis met vele “Raadslieden”van de zijde advocatuur en de Raadslieden van het Gemeente Amersfoort.

csc_6381In het strijdperk van deze arena, de projectleiders van B & A < indebuurt033> en Henk Kroon,directeur van Stadring51. De mensen met inspreek tijd, Daan Vosskuhler van de werkgroep implementatie Sociale Basis Infrastructuur. Uiteraard Henk Kroon zelf en Jose ten Kroode ( B & A> indebuurt033).

Portefeuillehouder Wethouder Fleur Imming.

Een volle zaal met alle politieke stromingen vertegenwoordigd en een massa aan vertegenwoordigers van Stadsring51.

De centrale vraag deze avond, is hetgeen de media meldt correct. Worden er mensen bij Stadsring51 ontslagen, houdt het geheel op te bestaan.

csc_6379Henk Kroon gaf aan, dat er een diep verschil van werkwijze is, tussen de huidige ‘Sociale Raadslieden” en wat de combinatie indebuurt033 er mee gaat doen.  Het probleem zit hem in de Sociale hulpverlening en de Raadslieden van de schuldhulpsanering. Dit zijn twee stromingen, binnen Stadring51 die daar uitstekend werk verrichten en dan ook veelvuldig de “gouden Parel”werden genoemd door de politieke Raadslieden.

De combinatie Indebuurt033, die tot taak heeft dit te reorganiseren, bleek in de voorbesprekingen wel bereid tot het organiseren van de Sociale hulpverleningstak, maar niet de Juridische hulpverleners, op 1 na.

dsc_6363En hier liepen de uitspraken van zowel Stadsring51 als B & A, geheel uit elkaar. Henk Kroon meende dat ondanks de 3 bijeenkomsten met “indebuurt033” er geen enkele basis was gevormd tot een overname, of zoals was voorgesteld als onderaannemer het huidige werk voort te zetten, maar zonder de Schuldhulp-sanering. Het weerwoord van Jose ten Kroode, werd steevast er een van de bereidheid tot nader overleg en het belang van de inwoners van Amersfoort wat voorop stond.

dsc_6355De door Daan Vosskuhler korte uiteenzetting, dat de media, stadsbreed en wijkgericht,  verantwoordelijk was, voor de ontstane onrust bij de inwoners van Amersfoort en dat dit het proces van de hele Sociale Basis Infrastructuur geen goed deed.  Resumerend, dat het  beter zou zijn als deze er zich niet meer over zou uitlaten. Op zich een vreemde reactie van de promotor van het SBI in de wijken.

De verschillende raadsleden wilden toch wel et naadje van de kous weten. Ging de “gouden Parel” nu wel of niet ter ziele of is een redding nog mogelijk. De eigenlijk “op de man”aan gestuurde vragen, konden niet de overtuiging krijgen van de politiek, dat “indebuurt033” de juiste weg bewandelde. De afwijkende antwoorden ten opzichte van die van Stadring51, zorgde voor menige lach.  Niet vreemd dat er een “pat”stelling ontstond tussen de beide partijen.

csc_6393Wethouder Imming benadrukte al het mogelijke te doen, om een correcte manier te vinden, om de integratie van Stadring51, in de nieuwe combinatie indebuurt033, mogelijk te maken. Mogelijk door het instellen van een Mediator, hetgeen weer een afwijzend gevolg had van Henk Kroon.  Dat de uitwerking van de lang geleden integratie van “Zorg en Welzijn” door gaan behoefde geen betoog, als dus de Wethouder.

Menig raadslid bepleitte om een gedegen onderzoek en uitvoering van deze plannen. En om deze niet binnen 14 dagen klaar te hebben, werd om uitstel verzocht. De norm die werd afgesproken, is dat men nu nog een half jaar extra krijgt om “de Gouden Parels” van Stadsring51, tegemoet te komen. Een motie met deze strekking zal worden ingediend .

Verslag en foto’s Karel van Rooy.