8242b857-f806-4286-aab8-292da1fa956aVanmiddag 11 januari 2016, stond een reguliere bijeenkomst van het Buurtnetwerk Soesterkwartier op de agenda. Om de 2 maanden komen een groot aantal “lokale” buurtgenoten( vrijwilligers) en instanties, die actief zijn in de wijk, bij elkaar om te brainstormen over een groot aantal dingen.

Een uniek gebeuren om alle mensen die op enigerlei wijze hetzij vrijwillig, hetzij beroepsmatig, bij elkaar aan tafel te hebben. De vergaderruimte bij SRO/ Wijkteam, bleek dan ook maar net aan de norm te voldoen om 25 betrokkenen te herbergen.

De agenda en gespreksonderwerpen in deze zijn ruim van stof en hebben allen maar een doel. “Wat kunnen we met ze’n allen doen voor de wijk en de bewoners hun welzijn. Wat maak de wijk sterker en hoe versterken wij de wijk.

Dit unieke gebeuren was voor Joke van Burgstede van de Nieuwe Sleutel reden om zowel Burgemeester Bolsius als de Wethouder van Jeugdzorg, Wonen en Wijkvoorzieningen, mevrouw Fleur Imming eens een mail te  sturen over deze speciale bijeenkomsten van zoveel actieve bewoners en organisaties.

Wel die boodschap is ontvangen, want bij aanvang van de bijeenkomst werd door Joke van Burgstede verteld dat de Burgemeester en Wethouder elk moment binnen konden vallen ( figuurlijk ).

21b0e3a8-0e2b-4c64-8cf0-18f75bc793a7En zo geschiedde. Hr. Bolsius en Mevr. Imming kregen de laatste twee stoelen. Na een korte uiteenzetting hoe het zo gekomen was, vertelde de Burgemeester dat hij niet als “spreker”kwam maar als “luisteraar”. Alle aanwezigen stelden zich zelf even voor.

Waarna de vergadering en agenda punten werden doorgenomen. Hier en daar richtten sommige sprekers zich maar gelijk tot de Burgervader, mogelijk in de wetenschap dat er wat meer “kernpunten” konden worden behandeld.  En dat werkte, daar enige vraagstellingen toch of gelijk werden beantwoord, dan wel door de Wethouder werden opgeschreven.

Na een klein uurtje “luisteren”en soms als gesprek’s deelnemer, vertrokken beiden weer. Leuk en verrassend dat dit bezoek er was.Een hart onder de riem voor alle medewerkers die aanwezig waren.

Ook Soesterkwartier.

Verslag / foto  Karel van Rooy.
.