aa10Voorwoord van de redactie, even toelichten: Deze tentoonstelling sprak ook tot de verbeelding van de jongeren van het Jeugd Persbureau (JP), daarom “speelden” we samen in op de tentoonstelling en is dit een samengevoegd verslag van Naomi (JP 11 jaar) en Nel Groenendijk. Het foto-verslag is in samenwerking van Mimoun (JP 10 jaar) met Karel van Rooy tot stand gekomen.

Zaterdag 11 april opende de tentoonstelling: “Buitenspelen en Speeltuinen”

DSC_8252Joke Sickman is de voorzitter van het wijkmuseum, wenst iedereen welkom. En in het bijzonder de zusjes Overeem. Er waren 30tig mensen. Gezina heet het Jeugd Persbureau bijzonder welkom. Meneer van Enteren van 99 jaar was lang voorzitter van de speeltuin Soesterkwartier. Hij woonde in Brabant en in 1946 kwam hij naar het Soesterkwartier. Uilke Jans Klare uit Friesland die ging werken bij het Werkspoor in Amsterdam en begon daar de allereerste speeltuin. In Amersfoort was speeltuin Soesterkwartier in 1926 moeder der speeltuinen.Tegenwoordig is Manie ter Wal voorzitter, hij werkt al 20 jaar in de speeltuin. Hij is 19 jaar voorzitter van de Speeltuin. Manie organiseert allerlei dingen in de speeltuin zoals: darten – bingo – dansen – Pasen – Sinterklaas feest voor grote mensen en voor kinderen. Hanneke Molenaar- Creatief medewerkster Wijkmuseum heeft de vietrienes vol creatief speeltuinen gemaakt Na enige tijd zijn de andere speeltuinen in het Soesterkwartier ontstaan, zoals die in de Rivierenwijk. (Naomi)

Welkom, geschiedenis en opening van de tentoonstelling 

Voorafgaand maakt Joke Sickmann kenbaar dat het wijkmuseum door het Prins Bernhard  Cultuurfonds officieel is erkend als Stichting tot Advies op Maat. Trots werd hierbij een verleende plaquette getoond.

DSC_8261Joke heette de bezoekers van harte welkom. In het bijzonder werden de zusjes Overeem genoemd. De oorsprong van de speeltuinen in de stadse wijken ligt rond begin 1900. Uilke Jans Klare, in Friesland geboren metaalarbeider verhuisde naar Amsterdam om te werken bij Werkspoor. In Amsterdam begon hij de eerste speeltuin met speeltoestellen, en hulp van buurtgenoten. Daarna volgde speeltuinen in andere plaatsen en wijken. In Amersfoort kreeg de naam: “De Nutsspeeltuin Soesterkwartier”. Als startdatum wordt 1 januari 1925 aangehouden. Bij de oprichting waren vooral de Soesterkwartierders uit de toen nog jonge Bloemenbuurt betrokken. Het bestuur en de leden van de vereniging woonden aan de Zonnebloemstraat en in de omgeving van het Anjerplein. “Het Soesterkwartier” kan ook een beetje beschouwd worden als de moeder van het verenigingsleven in de wijk Na de oprichting van de speeltuin volgden vele nieuwe verenigingen, zoals bijvoorbeeld Groot- en Klein Toneel, gymnastiekvereniging Jonge Kracht en de Korfbalvereniging. Na dit stukje geschiedenis ging Joke in gesprek met meneer van Enteren, die ook de openingshandeling deed, bestaande uit het verwijderen van stroken papier . Met behulp van Naomi werd hierna een foto voorstelling van het Koninklijkbezoek aan de Speeltuin Soesterkwartier, zichtbaar. Met de toenmalige  Prinses Beatrix. 

De Jeugd Persleden Naomi en Mimoun kregen inmiddels de smaak te pakken en waren beiden gretig op zoek naar informatie. Met namen de vitrines met zijn uitgestalde poppen en kleine artikelen trok de nodige aandacht. Mimoun fotografeerde er vlot op los, zodat elke beweging die er door de genodigden werd gemaakt ook is vastgelegd.

Meneer van Enteren, geboren in Brabant (14-11-1915), zorgde, samen met collega’s van het werk-spoor/ wagenwerkplaats die in die tijd ook vaak mede buurtbewoners waren, voor speeltoestellen. Regelmatig werd er een speeltoestel op het werk met “georganiseerde” materialen gemaakt. Meneer van Enteren is eerst binnen het speeltuin bestuur opgeklommen tot voorzitter. Boodschap van meneer van Enteren aan het huidige bestuur: “je moet jezelf een beetje wegcijferen voor de jeugd, want de jeugd heeft de toekomst en moet straks het bijltje weer overnemen”. Met het wegnemen van het papier voor de foto’s door meneer van Enteren met hulp van de jongste verslaggever Naomi, was de opening van deze tentoonstelling een feit. De tentoonstelling is elke zaterdag te bezichtigen van 12.00 u tot 17.00 uur in het Wijkmuseum in de Bonifatiusstraat 61 Ook kunt u dan gelijk een kijkje nemen in de museum woning.

Modellen en foto’s

DSC_8219Een van de vitrinekasten bevat miniatuur schommels, rekstokken en ringen. Ook de wip, glijbaan en draaimolen staan er in miniatuur. Allemaal handgemaakt door Hanneke Molenaar, net als het poppenhuis en de boekjes in de boekenkast van dat miniatuurhuis. Heel duidelijk wordt dat er heel veel tijd en energie in  gestoken is om de aankleding te verzorgen van deze tentoonstelling. Daarnaast hangen er ook veel foto’s van alle speeltuinen in het Soesterkwartier, zoals ook; speeltuin Rivierenwijk en speeltuin Irene. Zowel voor mensen die hun jeugd in de wijk doorbrachten, als voor mensen die een terugblik op vroegere speeltuinen willen, is deze tentoonstelling een echte aanrader. Een donatie wordt van harte op prijs gesteld, maar is niet verplicht.

Verslag Naomi en Ngie

Foto’s Mimoun en Karel

Fotoreportage  Mimoun

Fotoreportage Karel