Image1Er heerst totale chaos bij de uitvoering van deze wet. Woningcorporaties, gemeenten en belastingdienst werken massaal met verkeerde cijfers. Daarom heeft het zin bezwaar te maken tegen de huurverhogingen. De afdeling Amersfoort van de SP organiseert een tweetal avonden waarbij huurders hulp kunnen krijgen bij het bezwaar maken tegen de huurverhoging. Per 1 juli gaan de huren voor inkomens tot 33.000 euro met 4 procent omhoog, tussen 33.000 en 43.000 euro is het 4,5 procent en wie meer verdient dan 43.000 euro moet 6,5 procent verhoging betalen. Dit geldt voor huurders van de corporaties De Alliantie en Omnia Wonen. Portaal rekent alleen dit jaar voor alle huurders een verhoging van 4 procent.

Op woensdagavond 12 juni kunnen huurders terecht in het Wijkcentrum Het Klokhuis, Weberstraat 2, tussen 18.30 tot 21.00 uur.

Op woensdagavond 19 juni kunnen huurders terecht bij de fractiekamer van de SP in het gemeentehuis tussen 18.30 en 21.00 uur. Zie daarvoor de SP-kraam bij het Raadhuisplein.

Twijfelt U of u wel bezwaar kunt maken? Kom dan toch, ook dat kunnen we voor U vaststellen!

Als u zelf bezwaar wilt maken tegen de huurverhoging kan dat op de site van Huurcommissie, www.huurcommissie.nl of via de Woonbond, www.woonbond.nl (http://www.woonbond.nl/huurverhoging/perjuli2013/).

Wat U mee moeten nemen:

• Voorstel huuraanpassing van De Alliantie, Omnia Wonen en Portaal.

• De begeleidende brief van De Alliantie, Omnia Wonen en Portaal.

• De verklaring inkomensindicatie van de belastingdienst.

• Uw Digid inlognaam en password (zodat U zelf kunt inloggen) voor een IB60 verklaring op de site van de belastingdienst.

• Heeft U GEEN Digid, dan dient U uw Burgerservicenummer bij U te hebben (voorheen sofinummer) en dient U vroeg te komen omdat we U dan maar tot 20:00 uur kunnen helpen, in verband met bereikbaarheid van de belasting telefoon.

Volgens Paulus Jansen (Tweede Kamerlid SP) is huurverhoging met grote spoed door de Eerste en Tweede Kamer geloodst, waardoor nu veel uitvoeringsproblemen zijn ontstaan. Jansen: ‘Van drie op de tien huurders waren de gegevens nog niet bekend. Halverwege maart is de wet aangenomen en voor 1 mei moest de huurverhoging bekend zijn bij de huurders. Daarvoor moesten de woningcorporaties de inkomens van alle huurders hebben bekeken. Niet alleen een schandelijke inbreuk op de privacy, ook een onmogelijke taak. Overal duiken verhalen op over verkeerde cijfers.’ Omdat er veel inkomensgegevens onbekend of verkeerd zijn, hebben sommige corporaties ervoor gekozen om bij huurders waarvan het inkomen onbekend is een huurverhoging van 4% te geven. Jansen: ‘Stel dat de buurman in exact hetzelfde huis zit met exact hetzelfde inkomen, maar dat zijn inkomen wel bekend is. Dan krijgt de buurman een huurverhoging van 6,5%. Zo is er op grote schaal sprake van rechtsongelijkheid.’