WijkteamDe gemeente Amersfoort ziet de decentralisaties van de zorg als een kans om de zorg voor haar inwoners beter te organiseren. De gemeente heeft het afgelopen jaar wijkteams opgericht.
Het eerste wijkteam is in 2013 gestart in het Soesterkwartier. Dit Jeugd- en GezinsTeam groeit eind 2014 door naar een wijkteam ten behoeve van alle inwoners (zogezegd van 0 tot 100 jaar) en gaat heten: wijkteam Soesterkwartier. Omdat het wijkteam groeiende is teneinde aan alle zorgvragen te kunnen voldoen, wordt nu vast verhuisd naar een groter onderkomen.

De gemeente heeft het afgelopen jaar wijkteams opgericht. Wijkteams worden gezien als de spil van het zorgsysteem, gebaseerd op de burgerkracht in wijken en buurten. De ondersteuning van burgers die tijdelijk of langdurig minder zelfredzaam zijn, wordt in principe uitgevoerd door de wijkteams. De gemeente organiseert de zorg zo dichtbij haar burgers, integraal (het hele huishouden is aangrijpingspunt voor de zorg) en generalistisch (niet voor elke vraag een andere hulpverlener). Uiteindelijk wil de gemeente de zorg voor haar burgers sneller en beter organiseren en tegelijkertijd goedkoper dan in het huidige zorgsysteem.

Vanaf januari 2013 is de eerste proeftuin ingericht: een Jeugd- en GezinsTeam in het Soesterkwartier dat door het uitvoeren van de jeugdzorg in de wijk in de praktijk onderzoekt en ondervindt hoe de zorg voor jeugd en gezin beter en sneller georganiseerd kan worden.
Inmiddels werken acht wijkteams in zes wijken van Amersfoort. Het doel van deze proeftuin-wijkteams is ervaring opbouwen en uitzoeken wat werkt en niet werkt en wat er nodig is om de zorg aan jeugdigen, gezinnen en volwassenen die ondersteuning nodig hebben, zo goed mogelijk te organiseren volgens de uitgangspunten die zijn vastgesteld en tegelijkertijd de bezuinigingen te realiseren. De wijkteams zijn aan de slag gegaan met de ontwikkelvragen.
Onderzoek in het afgelopen jaar heeft aangetoond dat de wijkteams maatschappelijk rendement opleveren en tot tevredenheid van bewoners en verwijzers leiden.

De bedoeling is dat vanaf 2015 iedere wijk van Amersfoort één ingang naar het wijkteam heeft. De wijkteams zijn samengesteld op basis van cijfers historisch zorggebruik, bevolkingsopbouw, problematiek per wijk en beschikken altijd over een vastgestelde set kennis en vaardigheden.
Om dit te realiseren, worden er vanaf het najaar van 2014 meer teams operationeel in de 11 wijken van Amersfoort .
Het Jeugd- en GezinsTeam groeit door naar een wijkteam ten behoeve van alle inwoners (zogezegd van 0 tot 100 jaar) en gaat heten: wijkteam Soesterkwartier.
Het emailadres verandert in wijkteamsoesterkwartier@amersfoort.nl
Omdat het wijkteam groeiende is teneinde aan alle zorgvragen te kunnen voldoen, wordt verhuisd naar een groter onderkomen, namelijk het SRO-gebouw Soesterweg 556, 3812 BP Amersfoort. Het telefoonnummer blijft hetzelfde: 06-25013425.