unnamedDe bijeenkomst 8 maart in de Verkeerstuin is er wederom een met veel belangstelling voor het duurzame project Soesterhof. De te bouwen wijk met 40 woningen op de Wagenwerkplaats ( Keijzer terrein) eigenlijk meer bekend als de oude papierfabriek, krijgt meer en meer gestalte.  De grotere contouren van het plan zijn de afgelopen tijd wel duidelijk geworden. De uitvoering ervan is een ander hoofdstuk. Vele zaken zullen nog gedaan moeten worden en vele andere zaken zijn reeds gedaan.

Deze bijeenkomst wordt ingeluid door Angelique, lid van de vereniging Soesterhof. In het zijzaaltje in de verkeerstuin is nauwelijks genoeg ruimte om de bezoekers te herbergen. Het wordt wat passen en meten. Koffiekannen, ( de zwarte) en thee ( de witte) gaan langs de gasten en wat later dan gepland is de start van de avond. Angelique vermeld in net kort het doen en opzet van deze bijeenkomst, afgewisseld door een aantal sheets geprojecteerd op het witte doek.

Het was zo wie zo, een hele happening van het Soesterhof, daar alle aspirant leden en leden een gezamenlijke maaltijd hebben gehad. Dat doen ze wel meer daar in de Verkeerstuin.  Enige bezoekers  woonden nu als aspirant lid wederom  de bijeenkomst bij.

CSC_5604Tot het gemêleerde gezelschap behoorde deze maal ook onze beschermvrouwe van de Wagenwerkplaats ( zeg maar het Soesterkwartier) Joke Sickmann die een luisterend oor had naar de ontwikkelingen in Soesterhof-land.

Na de intro mocht Joost verder zijn presentatie doen. Met zijn eigen voorbeelden van zijn gezin en de wensen cq dromen te volgen, werd  een beeld geschapen van zijn wens. En dat is, als de kinderen eenmaal uit huis zijn, te komen wonen in een duurzame omgeving van het Soesterhof. Dezelfde droom uitzettend naar het publiek gaf een aantal wensen van de mogelijk nieuwe bewoners. “Wat zou je willen in het Soesterhof.”   Dat is voor een ieder verschillend, maar de binding onderling kwam wel sterk naar voren. Een greep uit de ideeën.’ Gezamenlijke tuin. Een atelier aan huis. Gezamenlijke werkplaats of een grote keuken voor gezamenlijk gebruik. Joost merkte al op dat je nu nog mocht dromen, maar dat het wel eens werkelijkheid kon worden. Aan  de hand van zijn presentatie  loodste hij de bezoekers door hetgeen er al gedaan was en vooral wat er nog gedaan moet worden, voordat de eerste sleutel wordt omgedraaid. Uit eerdere bijeenkomsten was de streefdatum 1-1- 2017. Joost heeft er een jaartje aangeplakt en sprak over eind 2017. De status van de overlegstructuur nu is als volgt. Met de NV Nederlandse Spoorwegen is de wens uitgesproken om de ontwikkelingen van het Soesterhof te ”omarmen” inhoudende dat de grond als eerste aan de Vereniging zal worden aangeboden . De koopprijs per m2 kon nog niet worden vermeld, daar in het bedrag een aantal zaken geregeld moeten worden, zoals de milieu aspecten en het opruimen cq  detecteren van oorlogstuig.

DSC_5595Uit de vragen ronde was duidelijk dat de bezoekers zich hadden ingeleefd in de materie en gericht vragen konden stellen. Zoals, “hoeveel aspirant leden en leden zijn er en wat kost het”  Joost had een flexibele antwoord hierop. Aangezien de sheets wisselende cijfers gaven. Maar er waren 19 aspirant leden, die dus lidmaatschapsgeld betalen aan de vereniging. (Contributie). De aspirant leden kunnen mee gaan naar workshops of andere projecten in het land om zich te oriënteren.  Zij volgen de bijeenkomsten als  geïnteresseerd lid van de Vereniging. Na enige tijd kan men lid worden. Dan wordt ook de bijdrage fors verhoogt, omdat men dan deel uit gaat maken van de potentiële kopers. En er financiën moeten komen om vergunningen en andere zaken te kunnen betalen.

Tot op heden zijn er 4 leden die een huurhuis willen en 11 mogelijke kopers. Totaal 15 leden. De woningbouwvereniging die mee onderhandeld heeft een optie voor de bouw van 13 sociale woningen.  De situatie is nu als volgt dat bij 20 leden van de Vereniging er een basis is om verder te gaan. Door Joke Sickmann desgevraagd wanneer dat dan verwacht kan worden. Over een maand zal de financiële positie dusdanig zijn dat er  architecten gevraagd worden de  plannen en wensen om te zetten in daadwerkelijke visuele structuren. Hier zal uiteindelijk een architect worden gekozen voor de uitvoer van het project.

De vragen over de omgeving variabelen werden ook beantwoord. Komt er een markt cq versmarkt in de grote werkplaats. Wel als het aan Joke Sickmann ligt niet. De grote hal is nog tot 2025 in gebruik bij de NS.  Gevraagd naar de reacties van de  huidige bewoners van de Soesterweg en Palmstraat. Voor zover bekend zijn er van die zijden geen enkele nadelige opmerkingen gemaakt.  Wel is een verzoek en vraag gedeponeerd of er een parkeermogelijkheid aan de achterzijde van de “kopse”kant Palmstraat kan komen.

DSC_5593Een bezoekster vraagt naar de geluidsnormen en milieu regels van NS of die bekend zijn. Bij de mensen van het Soesterhof niet. De geluidsnormen en ontheffing aan NS zullen mede bepaald worden door de aanwezigheid van de Verensmederij die als geluidsbuffer fungeert.

Maar de geluidsnormen zullen zeker binnenkort worden meegenomen in het Masterplan waarin ook het Soesterhof deel vanuit maakt.

Het is al weer donker als een groepje belangstellende nog even het aangrenzende terrein gaan bekijken. Denkbeeldig hun droom en idee projecterend in het open veld.

Wel binnenkort zal duidelijk zijn, of het ledenaantal van 20 is gehaald en er een architect aan de wensen en dromen van de leden kan voldoen . Daarna wordt het een tijd van Master -en Bestemmingsplannen. En zelfs het wel of niet doorgaan van de Westelijke ontsluiting zal een doorslaggevend rol spelen in de verdere ontwikkeling van de Wagenwerkplaats. Te beginnen bij de aanleg van het Soesterhof.DSC_5599

Verslag en foto’s Karel van Rooy.