20140313_215457De Wijk Tafel op donderdag 13 maart was goed gevuld. Ook de opkomst van bewoners en vertegenwoordigers van diverse organisaties uit de wijk, was goed te noemen. Een partij “schitterde” door afwezigheid: VVD, de vertegenwoordiger daarvan verbleef voor werkzaamheden in het Buitenland.

Bij binnenkomst en aan het einde van de avond werd er een stempeiling gedaan. Waarbij de kandidaten achter de tafel niet mee mochten stemmen. En aan het eind van de avond was er weer een stempeiling. (Redactie: De uitslagen staan onderaan dit artikel.)

Om even na 20.00 uur opende René van ’t Hooft, van het Wijk Bewoners-Team, de bijeenkomst met een korte inleiding en woord van welkom.

Rob Lampe nam daarna de leiding over de avond over, om te zorgen dat mensen zich aan de spreektijd hielden. Dat deed hij, zoals we van hem gewend zijn, prima!

De partijen kregen 1 minuut om hun punt/punten voor/ met het Soesterkwartier duidelijk te maken. De punten die o.a. genoemd werden; Ouderen en de voorzieningen zoals Restaurant in De Puntenburg (OPA Amersfoort), Aanpak slechte isolatie huurwoningen (Amersfoort 2014), De Nieuwe Sleutel (Amersfoort Anders), Eerst de mens; de zorg, jeugd, buurthuis, veiligheid, maar ook slechte isolatie en hoge huren (SP), Eerst de mens, dan de stenen (CU), Verkeersveiligheid en regels aanpakken/handhaven (CDA), Verkeersveiligheid en isolatie huurwoningen (Groen Links), Onderwijs, duurzaamheid en economie (D66), Verkeersveiligheid, de zorg, jeugdproblematiek (PvdA), Veiligheid, buurthuis (BPA)

Buurthuis De Nieuwe Sleutel kwam hierna als eerste aan het woord. Met drie vrijwilligers houden ze op dit moment de Nieuwe Sleutel in bedrijf. Maar wat denken de partijen te kunnen doen om de dit buurthuis open te houden? “En ook na de verkiezingen willen ze de politici aan kunnen spreken op hun plannen”. Want praatjes vullen geen gaatjes, ofwel geen woorden maar daden. We waren allemaal getuigen van het antwoord: “ja, ook na de verkiezingen mag u ons erop aanspreken”.

Hierna gaf Rob Lampe de beurt aan de Ouderen van Puntenburg, vertegenwoordigt door de 88 jarige mevrouw Annie Vonk. De bewoners hebben recentelijk een brief gekregen van de Alliantie dat met ingang van 1 mei 2014 de grote zaal, tot nu de gemeenschappelijke huiskamer, gesloten word. De oproep aan de politiek is om vooral te zorgen dat die zaal open blijft.  Rob Lampe legde de vraag: “hoe denkt u de zaal in De Puntenburg open te kunnen houden?” voor aan OPA Amersfoort. Het antwoord: “Er moet één of meerdere ondernemers gevonden worden om de zaal te exploiteren”, viel in slechte aarde! Dan is het voor de bewoners straks niet meer betaalbaar! Een paar partijen slechts, die vinden dat de zaal in de Puntenburg een buurtfunctie zou moeten krijgen. Het is voor veel van de bewoners van De Puntenburg te ver naar De Nieuwe sleutel, daarbij er wonen ook genoeg ouderen rond De Puntenburg waarvoor de Nieuwe Sleutel ook te ver is. (Redactie: Eigenlijk zegt het woord het al: buurthuis! Dat is iets anders dan Wijkhuis.)

Rob Lampe hield samen met René van ’t Hoofd de spreektijd goed in de gaten. Hierna was de spreektijd aan Theo Swart van de Winkeliers- en Ondernemersvereniging Soesterkwartier. Theo gaf eerst een overzicht van de problemen: leegloop, hoge huren, eenzijdig aanbod en het Eemplein waarin de gemeente geld gestopt heeft dat voor onze ondernemers bestemd was, waardoor we onder anderen Zeeman kwijt zijn geraakt. De ontsluiting van de Westangent gaat er nog meer voor zorgen dat minder mobiele bewoners in de eigen wijk terecht moeten kunnen voor de boodschappen. Als er door de gemeente niet heel snel actie ondernomen wordt om gezamenlijk een goed en betaalbaar winkel/ ondernemersplan te maken dan hebben we straks geen winkel meer over behalve de “hapklare” zaken misschien. De SP, Amersfoort 2014, Amersfoort Anders en BPA zijn daar grote voorstanders van, er moet gekeken worden naar hoe en wat de gemeente daar in/voor kan doen. Een van de mensen van een van de grote landelijke partijen zei, wat we steeds te horen krijgen momenteel, als het maar geen geld kost!

Als laatste om zich te presenteren aan de politiek, kreeg de meneer (zijn naam is me helaas ontgaan, sorry) van de Vereniging Behoud Bos Birkhoven het woord. De Westangent/ ontsluiting aan de westkant van de stad, en daarmee opsluiting van het Soesterkwartier. Het merendeel van de gemeenteraad heeft ingestemd met dit plan, omdat het zoveel tijd zou schelen voor de automobilisten. Het bedrag totaal 67 miljoen euro, waarvan 20 miljoen van de gemeente, dat ervoor uitgetrokken wordt kan beter aan natuurbehoud gebruikt worden. De gekapte bomen vanwege de Kersenbaan zijn al verdwenen, nu zouden er vanwege de ontsluiting nog eens heel veel moeten verdwijnen. (Groen links gaf als enige de fout toe die gemaakt is bij de Kersen baan, ze waren zich niet bewust van het feit dat daarvoor zoveel bomen gekapt moesten worden) En dat terwijl een onderzoek aantoont dat het een achterhaald plan is, tegen de tijd dat het klaar is (en er waarschijnlijk zo in het totaal 95 miljoen voor neergeteld is), maken er veel minder auto’s gebruik van de weg vanwege dat er steeds meer vanuit huis gewerkt wordt.  O.a. CDA is het daar niet mee eens.

Tussen de presentaties van de verschillende organisaties door, kregen ook bewoners de kans om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Dit gebeurde ook regelmatig. De verkeersveiligheid op de Noordewierweg, de Amsterdamseweg, de Rotonde Eemplein werden meerdere keren genoemd. Een van de punten op de rotonde is het fiets en voetgangersverkeer. Een optie die genoemd werd, was fietsverkeer eenrichtingsverkeer maken, maar dat werd gelijk van tafel geveegd omdat voetgangers ook van twee kanten komen. De voetgangers-stoplichten op de Amsterdamse Weg die een tempo hebben dat alleen geschikt is voor hardlopers. De veiligheid (onveiligheid eigenlijk) op de Noordewierweg als gevolg van racemonsters (zowel in auto’s als op (snor-) scooters en parkeerproblemen, waardoor er hele rare acties ondernomen worden door automobilisten om te parkeren. Een idee om meer bomen op de Noordewierweg te planten word van tafel geveegd omdat dat de verkeersveiligheid juist zou verminderen?!

Rob Lampe ronde de avond af met de 2e peiling van de stemming:

Begin avond                                 eind avond
BPA : 3                                            8
VVD : 2                                            2
PvdA: 4                                           5
D66:   2                                           2
GrLinks: 1                                       1
CDA:   2                                           0
CU:      4                                           2
SP:       6                                           9
AA:      2                                           3
A2014: 2                                          2
OPA A.: 2                                         0

Twee mensen stemden aan het eind: Blanco.

Bets Beltman -SP kreeg een mooie bos bloemen en de felicitaties. Ook Rob Lampe kreeg een bos bloemen als dank voor de regie en de presentatie. Ook de camera man van Amersfoort Gezien kreeg een bos bloemen als dank.

De avond was zeer geslaagd te noemen, en behalve een paar kleine heethoofdige momentjes was de sfeer prima. Op naar de verkiezingen op 19 maart a.s. want er valt echt wat te kiezen!!