Kinderwijkraad begint schoonmaakactie voor speelplekken

groep

De Kinderwijkraad heeft de speelplekken bekeken en de problemen geïnventariseerd. Waar is het prima te doen en wat zijn plekken die extra aandacht nodig hebben? Het gaat dan om zwerfvuil of gewoon verwaarloosde plekken.

We willen dat de wijk schoner wordt en mensen niet veel troep maken zodat ROVA en andere bedrijven niet zoveel hoeven op te ruimen. We gaan een schoonmaakactie houden. Natuurlijk kunnen jullie ook meedoen aan de actie.

We zijn al in de Grote Speeltuin oftewel de Speeltuin Soesterkwartier geweest. De rotzooi viel wel mee, maar er mag wel wat veranderen bij de toestellen. Soms zag je ook plekken die leeg waren, zonde! Het voetbalveld is wel héél erg groot. Als je van de ene goal naar de andere gaat ben je al moe…

speeltuintrio

Deze speeltoestellen kunnen wel een opfrisbeurt gebruiken?

Een week later zijn we zijn ook nog naar de Vlindertuin/Buurttuin geweest. Die is naast basisschool de Magneet – voor de mensen die het nog niet wisten. Het zag er slecht onderhouden uit. Wij van de kinderwijkraad gaan aan de gemeente vragen of er bij de Vlindertuin wat verbeterd kan worden, zoals onkruid en struiken weghalen en de tuin veilig maken. Hekken erbij zetten zou een idee zijn.

buurttuin

De Buurttuin ligt er troosteloos bij…

We gaan plannen maken om alles te verbeteren. Binnenkort hoor je meer over de schoonmaakactie!

Verslag. Kinderwijkraad Soesterkwartier.

Bron.website Kinderwijkraad.