DSC_1239Het Comité  Rommelmarkt St. Bonifaciusstraat  organiseert op zaterdag 25 april  a.s. voor de derde keer een grote ROMMELMARKT. De markt is open van 11.00-15.00 uur

De St. Bonifaciusstraat staat vanouds bekend als de straat in het Soesterkwartier waar de leukste  straatfeesten worden gevierd.  Het moet er dan ook weer een gezellige boel gaan worden. Dit jaar met muzikaal optreden van CODA en de JAMMYBAND.  Iedereen is van harte welkom.  De rommelmarkt sluit aan op de expositie in het Wijkmuseum: over de speeltuinen in het Soesterkwartier.

coda jub. (197)Het Wijkmuseum is gevestigd in de St. Bonifaciusstraat  61, www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl

Inlichtingen bij Gezina Tuinstra, (033-4635661 of 06-22422725).