LOGO-MuseumWoningROMMELMARKT ST. BONIFACIUSSTRAAT OP ZATERDAG 3 mei, 10.00-15.00 uur

Het Comité Rommelmarkt St. Bonifaciusstraat organiseert op zaterdag 3 mei
a.s. alweer voor de tweede keer een grote – ROMMELMARKT.
De markt is open van 10.00-15.00 uur

De St. Bonifaciusstraat staat vanouds bekend als de straat in het Soesterkwartier waar de leukste straatfeesten werden gevierd. Het moet er dan ook dit jaar weer een gezellige boel gaan worden.

 

Iedereen is van harte welkom. De rommelmarkt sluit aan op de expositie in het Wijkmuseum: over de St. Henricuskerk en het Rijke Roomse Leven in het Soesterkwartier.

Het Wijkmuseum is gevestigd in de St. Bonifaciusstraat 61, www.wijkmuseumsoesterkwartier.nl
Inlichtingen bij Gezina Tuinstra, (033-4635661 of 06-22422725).