kwr (24)5 februari 2016. rond de tijd van 18.40 wordt er een reportage gemaakt van de  kindercarnaval in de Speeltuin Rivierenwijk. Een zeer leuk evenement waar iedereen veel plezier aan beleefd. Een afzonderlijk verslag vindt U hiervan op de wijkwebsite, onder. http://www.soesterkwartier.info/24397.

Terwijl de kinderen, verkleed feest aan het vieren zijn, rijden er op de Amsterdamseweg, diverse  brandweer auto,s met optische en geluidssignalen , zeg maar de toeters en bellen, richting >> Brandweer kazerne<<  een vreemde gewaarwording. Eric Manschot, lid van de vrijwillige brandweer, meld al dat er brand is bij de Spullenmannen, ( De WAR, aan de koppel ) net achter de brandweer kazerne. ” Dat zal het feest danig verstoren” meldt hij, er is een reünie gepland vanavond van alle nog bekende vrijwilligers en beroepsbrandweer samen. Jawel in de brandweer kazerne.

Geïnteresseerd in deze unieke reünie van vrijwillige brandweer mensen, wordt telefonisch toestemming gevraagd om als redactie een bezoekje te brengen. Die wordt verleend en tegen 20.00 uur is ook deze verslaggever in de brandweerkazerne ( kantine) aanwezig. Met dank voor de hartelijke ontvangst Eric Jagt.

DSC_5281Voorzien van consumptiebonnen een ronde makend door de vele,maar dan ook vele brandweermensen van toen en nu. [ Medegedeeld wordt dat uiteraard de omliggende korpsen waarnemen ], tijdens deze reünie, maar dat de beroeps mensen toch naar de brand achter de kazerne zijn bij De WAR. Hetgeen weer het karakter weergeeft van de mensen.

DSC_5276Vrijwilligers zijn er zat, de oudste heer, zit genoeglijk rond te kijken en geniet duidelijk van zijn respectabel aantal dienstjaren. geboren in 1947 en als vrijwilliger in dienst in 1963. Toen nog gelegerd in de stadskazerne. Dan wordt het ook begrijpelijk waarom iedereen een soort badges heeft met een jaartal er op. Dit bleek het jaar van in dienst treden bij de “vrijwillige”. De jongste deelnemer bleek uit 2015 te stammen. Zoals hij trots meldde, bezig zijnde met de opleiding bevelvoerder, standplaats Noord.CSC_5291

Wat onmiddellijk opvalt, is dat hier een groot aantal mensen staat, die geleerd hebben als “team”te werken en samen te zijn. Het is een homogeen gezelschap waar je als vreemde wat moeilijk “even”aanschuift.

Beseffend dat al deze mensen in het dagelijks leven een ander beroep uit oefenen en zich op elke tijd van de dag/ nacht beschikbaar stellen om de beroepsbrandweer van Amersfoort te vervangen, indien deze al zijn ingezet. Immers er moeten ten alle tijden, brandweermensen paraat zijn. Dus de plaatselijke kruidenier, bakker, loodgieter, leraar, enzovoorts heeft er een tweede leven bij. Een zware opleiding vooraf, elke week trainen, cursussen volgen en zijn eigen wel en wee in dienst zetten van diegene die hulp nodig hebben. het behoeft geen betoog, waar deze mensen allemaal mee te maken krijgen.

DSC_5286Al schuifelend door de groepen voor het merendeel “mannen”  wordt men wat nerveus van de fotocamera.

Een enkele “beroeps” neemt het voor ze op en wil overleg want van brandweermensen neem je niet zo maar even een foto.

Discussiepuntje dus. De oudste vrijwilliger vond het een eer, om even op de “plaat”vast gelegd te worden, de jongste vroeg er om. Daartussen in werd met veel respect naar elkaar geluisterd, verhalen opgehaald. Een aantal malen dwalen de ogen af, naar de diverse collega’s die op 50 meter afstand in een gebouw zijn om, naar nu blijkt, het “knopjesmuseum” te blussen.  Eigenlijk was een druk op een toeter, of fluitje, genoeg geweest om de hele groep vrijwilligers aan het werk te krijgen.

Om nu nu niet de indruk te wekken, dat er buiten, weinig personeel was, in het geheel niet. Vanuit Woudenberg, Soest en meer omliggende gemeenten werd bijstand verleend.

Beste brandweer mensen, oud en jong, beroeps of vrijwillig. Jullie hadden sinds zeer lange tijd weer eens een gezamenlijk samenzijn, broeders in het brandweerwezen. Naar achteraf bekend werd, was het erg gezellig en heel laat geworden.

Uw redactielid, van de wijkwebsite, nam “devoot”en met respect afscheid van fantastische mensen. Met nogmaals  dank voor de gastvrijheid.

Een uitgebreid fotoalbum, zult U hier dan ook niet aantreffen.

Beneden op de binnenplaats, keren de diverse auto,s terug van de gebluste brand. Wagens worden schoongemaakt, spullen worden aangevuld. De voertuigen weer neergezet, wachtend op de volgende klus.

verslag Karel van Rooy.

Foto,s met toestemming geplaatst.

Opmerking: Collega redactielid Nel Groenendijk, heeft recent een reportage gemaakt van het “knopjes”museum, zoals dat 12 februari geopend zou worden. In overleg met De WAR, zal hier verder aandacht aan worden geschonken.