12513841_1661253960823597_5213224266212455195_o

Voorbereidings-Besluit

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn 48
zienswijzen ingediend. In de zienswijzennota wordt op de zienswijzen
ingegaan. Dit heeft geleid tot voorstellen voor aanpassingen van het
bestemmingsplan. Het gewijzigde bestemmingsplan wordt nu ter
vaststelling aangeboden aan de raad

Actiegroep Groen West

bomen_maken_plaats_voor_asfalt-1Met ongeveer 2200 handtekeningen en vele honderden wijze opmerkingen, is de steun voor een groen en leefbaar Amersfoort, overweldigend. Dank!

De vraag is nu: Mogen deze bomen op de foto blijven bestaan?
Reminder: Morgen, dinsdagavond 20 september, in het Stadhuis is de laatste mogelijkheid voor input uit de stad rondom dit project. Binnen ~2 weken zal de Raad (besloten) gaan stemmen. En de coalitie dreigt vast te gaan houden aan dit plan uit het verouderde coalitie-akkoord, ook al snapt bijna iedereen dat er onvoldoende draagvlak is en er teveel aantasting zal zijn van de leefbaarheid en het groen.

Kom ook: 20:00 bij het stadhuis, 20:30 start de vergadering in de raadzaal. Het is openbaar. 
U kunt ook zelf inspreken en uw bezwaren aan de Gemeenteraad laten horen. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de Griffie: griffie@amersfoort.nl

We hebben geen protest-moment gepland, maar wees vrij om u op welke wijze dan ook te uiten. In de zaal zal uw (al dan niet hoorbare) aanwezigheid indruk maken. Iets ludieks organiseren kan natuurlijk ook altijd.

Het is ook een belangrijk moment, want de laatste fase van de politieke discussie hierover is aangebroken. Op dinsdag 20 september a.s. om 20.30 uur is in de Raadzaal van het Stadhuis in Amersfoort een zogenaamde Ronde. Hier bespreken de politici de Zienswijzenota en de laatste wijzigingen op het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting.

Zie voor de agenda .

Een mooi moment om alle handtekeningen aan te bieden! Wij roepen u op om massaal aanwezig te zijn bij de aanbieding. Wij willen de handtekeningen aanbieden aan de verantwoordelijke wethouder én de Gemeenteraad. U kunt ook zelf inspreken en uw bezwaren aan de Gemeenteraad laten horen. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de Griffie: griffie@amersfoort.nl

De vergadering is openbaar en ook vanaf de tribunes te volgen. Een massale aanwezigheid zal indruk maken op de politiek.

Komt allen en zegt het voort!

P.S. Tot 20 september kan er nog getekend worden.

Bron: Actiegroep Groen West

Red. KvR.