Na de vele plichtplegingen na de inauguratie van Sint Joris XLI ( Erna Blokland ) werd het tijd om verder kennis de maken met de carnavalsverenigingen uit verschillende steden en dorpen. En uiteraard de plaatselijke carnavals verenigingen, zoals de Meerschuimers en de Carnavalleién.

Om het geheel in een zeer officieel gebeuren te laten plaats vinden (hetgeen het ook is), was in “Trekkersgat”zoals Amersfoort tijdens de Carnaval is genaamd, de Kabouterhut, the place to be.

Een receptie, waarbij Prins(ses) Sint Joris XLI haar gasten ging ontvangen, geflankeerd door de adjudant Henk Renes en aan de andere zijde Jan Herman Koller. De gewelven van de Kabouterhut, ademde dan ook een “plechtige”en “statige” sfeer uit. De ontvangstruimte, omgeven door kleurrijke gordijnen, met voor de “schouw” 3 fluweel beklede stoelen, alwaar de hoogheden konden rusten.

Dat rusten bleek wel degelijk nodig af en toe. Vanaf 20.15, ontstond een constante stroom van Prinsen en Hofdames, Adjudanten en Secondanten, Lakeien en Narren. De toeloop was dermate groot, dat boven in de Kabouterhut een grote verzameling, met veren uitgedoste groepen moesten wachten. De veren, betrof de pluimen en veren op de hoofddeksels uiteraard.

Maar de eerste daad van zijne hoogheid, was ondergetekende verslaggever, te onderscheiden met het persoonlijke ereteken van Sint Joris XVI, gevolgd door Frank IJzelendoorn, de “motor” in en om de Kabouterhut.

Of  het een verrassing was of niet, er kwam zeer hoog bezoek van de zijde van  FECC  international carnival association  Europe, alsof het niks is. En gedurende deze “statige”ontmoeting werd Prins Joris voorzien van de erepenning van deze Europese organisatie. Als blijk van waardering werden als tegenprestatie ook deze leden van de FECC voorzien van de erepenning/ schild van Joris XLI.

Hierna volgde een lange stoet van kussende, handen schuddende carnavalsverenigingen. Ieder voorzien van de nodige cadeau’s, flessen met geestrijk vocht. De Meerschuimers, hadden een ludiek cadeau in de vorm van een afwasteil, gevuld met bekers waarin lekkere dingen zaten. Om uit de delen met het motto van dit jaar Samen delen, Samen verder. Omtrent het afwassen van de bekers, werd geen uitsluitsel gegeven, maar dat kon binnen het Presidium wel opgelost worden.

Ook de Carnavalleiën, met onze Kevin en Desiré als Prins en Hofdame, maakte hun opwachting. Forse bouteille’s rode wijn verwisselde van eigenaar. De in de hoek geplaatste cadeautafel, bleek achteraf toch te klein. Een bonte verzameling van ontvangen presentjes was uitgestald.

Binnen werd in eerste instantie de “minstreel” achtige muziek, langs elektronische, wijze door een D j ten gehore gebracht. De kapel de Doordouwers, gingen er eens voor staan en klonken de zo bekende carnavalsnummers.

Marga Graafland van Ede, trad wederom als spreekstalmeester op.

Nadat de stoet bezoekende gasten uiteindelijk een keer ophield, werd het tijd om het officiële gedeelte af te sluiten. De polonaise werd uiteraard geopend, door het zingen en spelen van het lijflied van Grootstad. De Doordouwers kregen even rust doordat  Neuzenvreugde ook zijn steentje muzikaal kwam bijdragen.

Het was druk en zeer gezellig met al die afzonderlijke verenigingen bij elkaar. De twee uur durende receptie, was er een van plechtige en formele aard, waarbij hartelijke begroetingen en oude bekende elkaar weer ontmoetten.

Verslag en foto reportage Karel van Rooy.

Foto-reportage