knipselDeze woorden komen de laatste tijd veelvuldig voorbij. De bezuinigingsronde van de Gemeente Amersfoort is nog niet voorbij en men ziet inmiddels dat “geld”genereren een prominente plaats inneemt qua beleid. De verkoop van grond en gebouwen is er daar een van ( DE WAR).

Wat veel mensen niet weten is dat er in de “Zorg”en “Welzijn” instanties ook drastisch bezuinigd wordt of de dingen zo moeten gaan zoals ze gaan. De nieuwe Combinatie van Welzin; MEE en B&A city, met de naam Indebuurt033, heeft de ondankbare taak in alle wijken te reorganiseren. Kijkend naar wat er in de wijken speelt, wat men belangrijk vindt en al wikkend en wegend, daar financiën of middelen tegenover stellen.

De beroepsmatigheid van bepaalde instellingen is onder de loep genomen en menigeen weet al dat ze 1 januari 2017 geen baan meer hebben.

Onder Welzins medewerkers is al grote onrust ontstaan en Jeugdhulpverlening staat op de tocht.

Tja en waar zoek je dan rechtskundige hulp/ raad en advies. Precies bij Stadsring51,waar een aantal juristen U gratis, dan wel laagdrempelig helpen met problemen.

In het Soesterkwartier zijn 3 “raadslieden” elke week actief met hun inloop spreekuur in de Nieuwe Sleutel. Van Advies, tot financiële zaken, worden daar door hen behandeld. De locatie en tijd, afgestemd op het Soesterkwartier, zodat de mensen die hulp nodig hebben, niet naar een groot kantoorpand hoeven in de stad. Maar juist lokaal op eigen terrein.

Je mag verwachten van het College van Burgemeester en Wethouders ( college), dat zij het principe van Stadsring51 omarmen. Immers bewoners krijgen, laagdrempelig en met weinig kosten Juridisch advies, of worden geholpen met “andere”problemen. Het voorkomt lange procedures of erger nog, huisuitzettingen, of inbeslagnames. Een win win situatie dus.

knipsel2Deelnemend aan een Buurtnetwerk vergadering op 10 oktober 2016, bestaande uit de vele buurt organisaties en het Wijkteam, bleek een stoel niet bezet .De stoel die bestemd was voor “Stadsring51”. Het antwoord kwam pas aan het eind van de vergadering, toen de Voorzitster van deze bijeenkomst  een brief voorlas, van Loes Meijs, werkzaam als sociaal raadsvrouw bij Stadsring51, deelneemster van de buurtnetwerken en dus ook Uw Juriste in de Nieuwe Sleutel die wekelijks bewoners uit de wijk, letterlijk uit de brand helpt.

Zij verontschuldigde zich voor haar afwezigheid, niet alleen voor deze vergadering, maar voor alle komende bijeenkomsten. De reden is dat Stadsring51 haar budget voor sociaal juridische dienstverlening moet inleveren per 1 januari 2017. De partij die de aanbesteding heeft gewonnen: Indebuurt033, krijgt de taak dit werk te gaan uitvoeren.  Dit betekent dat het contract van 2 raadslieden welke dit jaar af gaan lopen, niet verlengd kunnen worden. Het werk moet de komende maanden dus met minder sociaal raadslieden worden gedaan. Aangezien men de klanten zo min mogelijk de dupe wil laten zijn, gaat het werk voor hen voor op andere activiteiten (zoals ons buurtnetwerkoverleg).

Hoe Sociaal komt dit over, terwijl de leden in de bijeenkomst dit slechte nieuws verwerkten, gaven nog een aantal Professionals van Welzin, Ravelijn aan dat zij een gelijkwaardige boodschap hadden. Ook zij kunnen een andere baan zoeken.

Binnenkort wordt er een sollicitatieronde voor kandidaten met kennis van Juridische zaken, of Jeugdhulpverlener verwacht  !  ohh wel als vrijwilliger dan.

Wethouder voor wonen en wijken, heeft in haar beantwoording vorige week al aangegeven, dat de professionals, niet naar hun nieuwe “vrijwillige” baan kunnen solliciteren.

De klok gaat 15 jaar terug.

Onderstaand is dus geen zekerheid meer.

  • Stadsring51 biedt de inwoners van Amersfoort en Leusden hulp bij financiële problemen of sociaal juridische vragen
  • Bent u inwoner van Amersfoort of Leusden? Zoekt u hulp bij financiële problemen, sociaal juridische vragen of ingewikkelde formulieren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Ruim 40 medewerkers en 200 vrijwilligers staan klaar om u te helpen. Met raad en daad. Van heldere antwoorden op uw vragen tot praktische ondersteuning bij de aanpak van uw (financiële) problemen. De dienstverlening wordt betaald door uw gemeente en is daarom gratis. Voor hulp in Amersfoort kunt u ons mailen, bellen of (op afspraak) bezoeken.
  • Hulp bij financiële problemen
  • Kunt u uw geldzorgen niet meer aan, heeft u meer uitgaven dan inkomsten of zijn uw schulden uit de hand gelopen? Aarzelt u dan niet om een afspraak met ons te maken. Wij geven u graag hulp bij eendoeltreffende aanpak van uw financiële problemen
  • Antwoord op sociaal juridische vragen
  • Nederland kent tal van wetten en regels op het gebied van belastingen, werk, wonen, inkomen en uitkeringen. Om die allemaal te kennen, is heel lastig. Iedereen heeft dan ook wel eens een vraag hierover. Wij geven u graag een helder antwoord op uw sociaal juridisch vragen.

 

Maar wat nu: Naar verluid bestaat er een kleine kans dat de raadsleden op locatie terugkomen of blijven. Uiteraard melden wij dat dan.

Namens de gezamenlijke Buurtnetwerken Soesterkwartier .

Jose Heideveld.

Karel van Rooy.