20 april 2018. Zoals gebruikelijk besteed de wijkwebsite veel aandacht aan de Koningsspelen die door de 3 basisscholen worden uitgevoerd. Vaak pendelend tussen de velden van de Posthoorn/ ROC en die van KVVA is het altijd een leuke bezigheid voor een reportage.

Dit jaar werd het even anders. Verslaggever van de wijkwebsite toog naar de velden van KVVA en de Korfbalvereniging aan de Dollardstraat. De gebruikelijke vraag stellend aan de organisatoren.”zijn er kinderen die NIET in beeld mogen” Dit omdat ook de redactie wel op de hoogte is van kinderen uit andere landen die vanwege bepaalde omstandigheden, niet herkenbaar in beeld mogen. Of kids van gescheiden ouders waar van de tegenpartij niet behoeft te weten wat zijn of haar kind uitvoert.

Iets waar de redactie al jaren rekening mee houd. Aan scholen is het, om te communiceren met hun achterban, dat bv bij de Koningsspelende media wel eens aandacht zou kunnen schenken.

Groot was dan ook de verbazing dat de organisaties van de 3 basisscholen te kennen gaven dat er GEEN foto’s gemaakt mochten worden van de spelende kinderen. Dit op grond van de op 27 mei inwerking tredende privacywet 2018 waarbij het protocol van dataverspreiding enorm is aangepast en er een forse boete op staat ( tot wel 20 miljoen) mocht dit wel gebeuren.

De verslaggever ter plaatse, kon niet anders doen dan de basisscholen ’t Anker/ Kubus en Magneet de rug toe te keren.

Voor alle duidelijkheid, mensen van de organisatie. Dit is je reinste flauwekul. Als dit zo de uitleg van de privacywet zou zijn, kunnen heel wat journalisten en media verslaggevers ermee stoppen.

De Privacywet 2018, gemaakt in 2017 dient te bescherming van persoonsgegevens en niet de verslaggeving van een kinder speelochtend. Het schoolprotocol waar men naar verwijst, betreft de bescherming van kind gebonden gegevens. Strafbaar is de exploitatie van de gegevens uit commerciële overwegingen.

Overigens houd de redactie altijd rekening met de privacy van kwetsbare groepen en wij noteren geen namen bij foto,s.

Dat op de zelfde velden als voornoemd er op facebook filmpjes en foto,s verschijnen gemaakt met mobile telefoons, is de basisscholen kennelijk ontgaan.

De betreffende collega heeft bij het ROC Birkhoven wel scholen gevonden die geen enkel bezwaarmaakte van een sfeer reportage.

Hopelijk wordt dit niet de nieuwe trend van deze basisscholen maar leest men nog eens goed wat de wetgever bedoeld.

De redactie

Karel van Rooy.