DSC_1347Amersfoort 20 november 2015. Locatie de Superfun in het Soesterkwartier. En een gewichtig evenement, namelijk de bekendmaking van de nieuwe Stadsprins van Amersfoort.Een jaarlijks spannend gebeuren want we hebben dan tijdelijk een “andere” Burgemeester in onze stad. De sleutel van de stadspoort was al in handen van Grootstad ( presidium Carnaval) Amersfoort. Nu nog even de bekendmaking , inhuldiging en Proclamatie.

Successievelijk maakten alle prinsen en prinsessen van omliggende carnavalsverenigingen hun opwachting in de Superfun. De grote zaal beneden was volledig omgetoverde tot een residentie(zaal). De verwachting was dan ook wel tegen de honderd gasten.

CSC_1376De diverse “hoogwaardigheidsbekleders “uit de regio werden keurig bij aankomst opgewacht en begeleid naar het feestgedruis. Jan Herman Koller had het er maar druk mee. Een “Djé” zorgde voor de passende muziek, die naarmate de tijd verliep steeds meer in polonaise sfeer terecht kwam, hetgeen de aanwezigen weer aanspoorden tot de dansvloer.

Ja en als de Bloaskapel Neusvreugde het overneemt, dan wordt het pas echt serieus. de slierten prinsen en prinsessen met hun gevolg, “zwierden”over de vloer. En makkelijk te volgen, daar sommigen verlichting onder hun schoenzolen hadden.DSC_1514

1 minuut voor 22.00 uur, tromgeroffel en leden van het Presidium en de bewakers van de scepter , werd de nieuwe Prins Carnaval, Floris de XL en gemalin  binnengeleid.

Hierna volgden de plechtigheden zich snel op. Prins en gemalin werden geïnstalleerd. De officiële aankleding van de cape/steek en uiteindelijk het overhandigen van de scepter.

DSC_1639Prins Carnaval, in het dagelijks leven genaamd Henk Blokland, verkondigde onderstaande Proclamatie en stelt zich zelf voor.

 PROCLAMATIE

Ik, Joris de 40ste en mijn prinses Erna bij de gratie van Grootstad Sint Joris, Stadsprins van Trekkersgat, Beschermheer van Draakstekersland. Bij gestaan door mijn beide adjudanten Gert & Ferdinand en in alles gesteund door het kabinet. Verklaart:

Ten 1e Dat ik SAMEN met mijn gevolg een goed voorbeeld zal geven om een goed carnavalsfeest te beleven.>>>Ten 2e Dat ik altijd paraat zal staan, SAMEN met mijn lieve prinses die ook ieder feest mee zal gaan.>>>Ten 3e Dat het carnaval SAMEN beleefd dient te worden met hart en ziel. >>>Ten 4e Dat ik U in de polonaise voor zal gaan en verwacht dat U allen als één blok achter mij staan. >>>Ten 5e Dat ik met mijn gevolg komend jaar weer veel lol gaan beleven, geniet er nou maar van want het duurt maar even. >>>Ten 6e Dat U de pinten goed mogen smaken, als U er teveel van op heeft, beter te voet kunt gaan. >>>Ten 7e Dat ik zorg zal dragen, dat het carnaval nooit verloren zal gaan door SAMEN met andere verenigingen op het kindercarnaval als voorbeeld te staan. >>>Ten 8e Dat wij er voor zorgen dat wij alle zorgen aan de kant gooien en SAMEN feest gaan vieren met kinderen, gehandicapten en senioren zodat het carnaval blijft gloren. >>>Ten 9e Dat ik SAMEN met mijn hofhouding het carnavals gevoel van ons geliefd Trekkersgat tot ver buiten de grenzen zullen uitdragen. >>>Ten 10e Carnaval is een heel mooi feest, SAMEN geniet je nog het meest. >>>Ten 11e Dat ons motto zal zijn: “Carnaval, het begin van saamhorigheid”.

Aldus opgemaakt te Trekkersgat: Den twintigste november tweeduizend en vijftien. Stadsprins Joris de 40ste . 

DSC_1712Stadsprins Joris XL maakt er een saamhorig feest van.

Amersfoort 20-11-2015

Op vrijdagavond 20 november is Henk Blokland benoemd tot Stadsprins Joris XL en daarmee beschermheer geworden van carnaval vierend Amersfoort en omstreken. Hij zal deze zware taak vervullen samen met zijn Prinses Erna en Adjudanten Gert en Ferdinand.

De nieuwe stadsprins kwam de feestelijk versierde zaal binnen nadat de aanwezige oud-stadsprinsen samen hun entree hadden gemaakt. Samen met hen verwacht hij dan ook een leuk seizoen te kunnen beleven. Dat Stadsprins Joris XL het vooral samen wil doen blijkt ook uit zijn aankondiging om niet alleen in Amersfoort maar ook ver buiten de Amersfoortse grenzen een bezoek te willen brengen aan andere verenigingen.

De komende periode zullen we dan ook op verschillende manieren er aan worden herinnert dat we vooral samen elkaar kunnen helpen.

Prins Joris XL stelt zich even voor.

DSC_1679Beste Carnavallisten, Na de mooie zomer van 2015 komt de herfst met zijn kleuren pracht , de bladeren gaan van de bomen vallen, de zomertijd wordt wintertijd, het carnavalsgebeuren komt opgang en de telefoonkosten lopen zienderogen op. Het is altijd een mooi gebeuren de dag dat de nieuwe stadsprins bekend wordt gemaakt, volgens de vele aanwezigen wist iedereen het zeker dat die of die de nieuwe stadsprins zou worden, zelf kreeg hij het al een beetje benauwd met al die prinsen op het podium.

Maar goed er is maar een Stadsprins Joris XL van Trekkersgat en dat is Henk Blokland uit Nijkerk met aan zijn zijde Prinses Erna met wie de hoogheid afgelopen jaar in het huwelijk trad. Ik zal mij eerst eens even voorstellen, ik ben Henk Blokland, 47 jaar geleden geboren in het pittoreske dorpje Arkel. Daar werd ik al vroeg besmet met het hardnekkige virus dat de naam CARNAVAL draagt en bijna niet te genezen is.

Na vele jaren in Brabant carnaval gevierd te hebben ging hij zich interesseren in het carnaval in de Leemput of te wel de stad Utrecht. Via Joris XXXIII werd ik naar Amersfoort gelokt. Gezien een van mijn hobby’s muziek is werd ik al snel links en rechts ingezet met als gevolg dat ik veel mensen leerde kennen. Verder rij ik graag met mijn prinses in mijn cabrio . Het zal ruim anderhalf jaar geleden zijn dat ik door Joris XXXVIII benaderd ben met de vraag of ik Joris XL van Trekkersgat wilde worden, eerst hield ik de boot af met ik moet nog zoveel aan mijn huis doen, ik ging trouwen enz. Reden genoeg om nee te zeggen.

Na wat avonden gepraat te hebben met Erna en wat goede vrienden kwam ik tot de conclusie dat dit mijn kans was om het carnaval uit Trekkersgat uit te dragen en kennis en ervaring uit te wisselen te met carnavals verenigingen zowel nationaal en internationaal. Dit in de doelstelling van de F.E.C.C. ( Foundation – European – Carnival – Cittes / zie ook www. Fecc-nederland.nl) waar ik al een paar jaar lid van ben. Nu rest mij nog een vraag hoe ga ik dit realiseren daar komt nogal wat bij kijken en waar haal 1 of 2 adjudanten die vrij zijn en mij en de prinses willen ondersteunen. Joris XXXVIII kwam met 2 doorgewinterde carnavalsvrienden uit Soest aanzetten die bij den lid zijn van cv De Geitebreiers uit Laren, een zeer kleine carnavals vereniging met zeer grote prestaties zoals de Geitintocht die nationaal als internationaal bekend staat, zij zijn tevens lid van de “Vrienden van de Stadsprins van Breda en senator bij Grootstad St. Joris, die beiden wel zin hadden in deze uitdaging zoals de ik me dat voorstelde.

De een is Ferdinand Tebbens, oud prins Oelepetoet 35 van de Geitenbreiers, Kompaan van de orde van de Pietermannen uit Leuven en drager van Meester in zilver in de orde van St.Joris met de draak. De andere is Gert Dazelaar, was in het verre verleden Prins Hoddelsjong 14e van Hoensbroek , drager van de zilveren steek van de F.M.N. en drager van de bronzenplak van de stad Leuven. Nu heb ik “ CARNAVAL, HET BEGIN VAN SAAMHORIGHEID “ als motto gekozen voor het seizoen 2015 – 2016 .

Daar wil ik mee bewerkstelligen dat de mensen, die in deze tijd steeds meer op zich zelf gericht zijn, samen weer het een en ander gaan ondernemen en dat de carnaval de smeerolie kan zijn, door deuren te openen en de mensen te betrekken bij het bezoeken van verpleegtehuizen, bejaardenhuizen en scholen. Ik spreek dan ook de wens uit dat de Prinsen en Prinsessen met hun hofhouding van alle andere carnavalsverenigingen dit voorbeeld zullen volgen en dat we aan het einde van het carnavalsseizoen dat hebben we toch mooi “SAMEN GEDAAN”. Stadsprins Joris XL , Prinses Erna en zijn hofhouding wensen namens Grootstad Sint Joris een ieder een fijn, gezond en bruisend Carnaval toe.

Dit allemaal gezegd hebbend, werd het een groot feest in de Superfun.CSC_1779

Verslag en foto’s Karel van Rooy.

klik hier voor fotoreportage (386 foto,s)